20 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym stypendia  przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego. Wśród nagrodzonych jak zawsze są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Ida Rumbuć uczennica  kl. II Technikum Zawodowego, Wiktor Hadała uczeń kl. II Liceum Ogólnokształcącego i  Jan Drozdowicz uczeń  kl. II Technikum Budowlanego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Akty przyznania stypendiów oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski oraz  Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza. Wielokrotnie podczas uroczystości podkreślano rolę szkoły oraz przede wszystkim rolę rodzica w wychowaniu i  edukacji młodego człowieka.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie medalu „Młody Bohater”. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Zachodniopomorski udekorował nim ucznia ZSP w Chojnie Jana Drozdowicza. W ten sposób  Janek dołączył do grona 28 młodych ludzi, którzy uratowali życie lub zdrowie innym ludziom. Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom i młodzieży, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Każdy laureat nagrody otrzymuje unikalny, numerowany medal i zostaje wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA.

Na zakończenie uroczystości wszystkim stypendystom został zadedykowany koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony