Prezentacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/18 oraz możliwość rozmowy z pracodawcami, to tylko parę z wielu atrakcji, jakie czekają na tegorocznych absolwentów gimnazjów oraz ich rodziców podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, który już we wtorek 7 lutego 2017 r. odbędzie się w murach szkoły przy ulicy Łużyckiej, w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Szeroka oferta
Podczas imprezy zaprezentowane zostaną planowane na przyszły rok szkolny kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym, technikum zawodowym oraz szkole branżowej I stopnia. Dzień Otwarty będzie także okazją do zwiedzenia szkoły i zapoznania się z jej ofertą dydaktyczną. Gimnazjaliści będą mieli okazje między innymi do obejrzenia pracowni zawodowych (elektrycznej, gastronomicznej, ekonomicznej), klas lekcyjnych, bazy sportowej, internatu oraz stołówki. Odwiedzający będą również mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych m. in. z chemii, biologii, geografii.

Nauka w praktyce
Ważnym elementem Dnia Otwartego będzie również obecność partnerów ZSP nr 2 w Gryfinie. Swoje stoiska miały będą firmy współpracujące ze szkołą. Nie zabraknie przedstawicieli m. in. firmy Fiege odpowiedzialnej za rekrutację dla firmy Zalando, a także Technologii Tworzyw Sztucznych, Jaegera, DBK oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców. Odwiedzający w tym dniu szkołę uczniowie gimnazjum będą mogli także wziąć udział w grze terenowej oraz porozmawiać ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami o sposobie kształcenia, możliwościach zawodowych jakie otwierają się przed wszystkimi, którzy wybierają naukę w ZSP nr 2 w Gryfinie.

Do udziału w Dniu Otwartym dyrekcja szkoły zaprasza również rodziców tegorocznych absolwentów gimnazjów.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego na rok szkolny 2017/2018

W liceum ogólnokształcącym nabór do klas o profilach i rozszerzeniach:

 • ½ psychologiczno - prawny (przed. rozszerzone: język polski, filozofia, historia, przed. uzupełniający: przyroda)
 • ½ techniczno - informatyczny (przed. rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, przed. uzupełniający: historia i społeczeństwo)
 • ½ lingwistyczno - medyczny (przed. rozszerzone: biologia, chemia, język obcy, przed. uzupełniający: historia i społeczeństwo)
 • ½ lingwistyczno - turystyczny (przed. rozszerzone: wos, geografia, język obcy, przed. uzupełniający: historia i społeczeństwo)

 W technikum zawodowym nabór do klas w zawodach:

 • ½ technik elektryk (przed. rozszerzone: matematyka, fizyka),
 • ½ technik żywienia i usług gastronomicznych (przed. rozszerzone: chemia, język niemiecki),
 • ½ technik ekonomista (przed. rozszerzone: matematyka, język angielski),
 • ½ technik logistyk (przed. rozszerzone: matematyka, język angielski),

W szkole branżowej I stopnia (była zasadnicza szkoła zawodowa) nabór w zawodach:

 • ½ kucharz,
 • ½ sprzedawca,
 • wielozawodowa

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych nabór do klasy pierwszej z przedmiotami rozszerzonymi: językiem niemieckim oraz geografią.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony