26 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Każdy różny – wszyscy równi”, zrealizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+".

Celem projektu była realizacja działań w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.

W konferencji udział wzięli m.in. wicestarosta Jerzy Miler, Urszula Berlińska – specjalista Wydziału Wspierania Edukacji oraz specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, podinsp. Elżbieta Szatanik – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka oraz mł. insp. Miłosz Bogdański – komendant Komisariatu Policji w Chojnie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Adriana Salamończyk – dyrektor ZSP w Chojnie, przedstawiając główne założenia zrealizowanego projektu. Następnie głos zabrała Urszula Berlińska z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, która zachęcała do realizowania projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” i programu „Bezpieczna Szkoła”. Głos zabrał również wicestarosta Jerzy Miler, który potwierdził zasadność realizacji projektu o tak ważnej tematyce.

Koordynator projektu – Małgorzata Limanówka wraz z pedagogami Karoliną Kubowicz i Aleksandrem Lizakiem omówili cele i rezultaty projektu oraz przedstawili prezentację ze zrealizowanych działań.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • Przeprowadzono badania ankietowe:
  – wśród nauczycieli w celu zdiagnozowania znajomości narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w przeciwdziałaniu przemocy, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją;
  – wśród uczniów w związku z określeniem poziomu zjawiska dyskryminacji w środowisku szkolnym;
  – wśród rodziców, w celu zdobycia wiedzy na temat ich postaw w przypadku pozyskania przez nich informacji o zjawisku dyskryminacji w środowisku szkolnym.
 • Uczniowie obejrzeli spektakl „Jak tu pięknie” w wykonaniu Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Po spektaklu odbyła się prelekcja oraz warsztaty z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z dyskryminacją i agresją rówieśniczą.
 • Odbyły się spotkania uczniów z ekspertem z organizacji „Refugees” z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka.     
 • Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli i uczniów z trenerami umiejętności prospołecznych i trenerami Treningu Zastępowania Agresji.
 • Zorganizowano wyjazd uczniów do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, gdzie wraz z podopiecznymi MOW zorganizowano gry i zabawy o charakterze sportowo-integracyjnym.
 • W ramach  obchodów „Tygodnia Tolerancji” zorganizowano spotkania z „Żywymi Bibliotekami”, odbył się Happening Antydyskryminacyjny w  formie  przemarszu społeczności szkolnej chodnikami miasta z transparentami promującymi akcję. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w inicjatywie wokalnej o tematyce tolerancji i akceptacji. Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu zakupione w ramach projektu filmy, poruszające problem dyskryminacji.

Koordynator projektu zaprezentowała także produkty trwałe projektu: film dokumentujący działania projektu, kolumnę interaktywną, baner i tablicę informacyjną projektu, zestaw wskazówek do pedagogizacji dla rodziców oraz znajdującą się w antyramach fotorelację z działań projektu.

Zrealizowane w ramach projektu działania uatrakcyjniły ofertę szkoły z zakresu polityki antydyskryminacyjnej. Udział uczniów w działaniach projektu wpłynął na rozwój ich umiejętności społecznych z zakresu komunikacji, współpracy, radzenia sobie ze stresem,
co spowodowało u nich wzrost akceptacji, tolerancji i empatii wobec innych.

Celem konferencji było upowszechnienie projektu w środowisku lokalnym, a także zachęcenie innych szkół do włączania się w realizację projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”. 


Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony