Wakacje trwają już trzeci tydzień, a tegoroczni maturzyści, jak i ich szkoły ponadgimnazjalne w końcu poznali długo oczekiwane wyniki matury, która odbyła się w maju. W tym roku do egzaminu maturalnego w powiecie przystąpiło 226 maturzystów, w liceach – 154, a w technikach – 72. W pierwszym terminie ogółem zdało maturę 164 absolwentów (72,6%), w tym 120 w liceach  (77,9%) i 44 w technikach (61,1%). Szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego w powiecie gryfińskim prezentujemy poniżej.

Do sierpniowego egzaminu poprawkowego uzyskało prawo 47 maturzystów (20,8%), w tym 26 w liceach (16,9%) i 21 w technikach (29,2%). 15 osób nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu (8 – liceum i 7 – technika). 

W poszczególnych szkołach przedstawiało się to następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chojnie
       Liceum          Technikum   
przystąpiło do matury 40 30
zdało egzamin 36 22
prawo do poprawki w sierpniu br.               4 6
nie zdało --- 2

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Gryfinie
       Liceum             Technikum       
przystąpiło do matury 31 29
zdało egzamin 24 20
prawo do poprawki w sierpniu br.           7 7
nie zdało --- 2

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Gryfinie
             Liceum             
przystąpiło do matury 83
zdało egzamin 60
prawo do poprawki w sierpniu br.   15
nie zdało 8

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Mieszkowicach
           Technikum
przystąpiło do matury 13
zdało egzamin 2
prawo do poprawki w sierpniu br.   8
nie zdało 3

 

Poniżej prezentujemy, jak przedstawia się odsetek sukcesów w każdej szkole ponadgimna- zjalnej w powiecie gryfińskim:

 

 

ogółem

w tym:

absolwenci
liceum

absolwenci technikum

w kraju

78,5%

84,4%

67,9%

w województwie

74,0%

79,0%

65,0%

w powiecie, z tego:

72,6%

77,9%

61,1%

ZSP Nr 2 w Gryfinie
(organ prowadzący: Powiat Gryfiński)

73,3%

77,4%

69,0%

ZSO w Gryfinie
(organ prowadzący: Gmina Gryfino)

72,3%

72,3%

---------

ZSP w Chojnie
(organ prowadzący: Powiat Gryfiński)

82,9%

90,0%

73,3%

ZS CKR w Mieszkowicach
(organ prowadzący: Ministerstwo Rolnictwa) 

15,4%

---------

15,4%

Maturzystom, którzy zdali, życzymy wielu wrażeń w czasie wakacyjnego wypoczynku. Tym, których czekają poprawki – powodzenia na egzaminie poprawkowym w sierpniu. 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony