Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przekazała do szkół wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2017. Wyniki osiągnięte przez uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie znacznie odbiegają od wyników krajowych, jak i wojewódzkich.

Niemal we wszystkich zawodach, w których przeprowadzono egzaminy wyniki są znacznie wyższe, a zdawalność całej szkoły wynosząca 93%, to o niespełna 20% więcej niż średnia krajowa (74%) oraz średnia województwa zachodniopomorskiego (73,4%)!

W trzech zawodach na poziomie technikum: technik ekonomista, technik elektryk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, do egzaminu przystąpiło łącznie 43 uczniów, z których 39 uzyskało wynik pozytywny, co daje zdawalność 91%. W dwóch ostatnich z wymienionych zawodów, tj. techniku elektryku oraz techniku żywienia i usług gastronomicznych zdawalność wyniosła 100%!.

W dwóch zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: sprzedawca oraz kucharz, do egzaminu przystąpiło łącznie 24 uczniów, a pozytywny wynik uzyskało 23, co daje zdawalność 96%! Sprzedawcy zdali w 100%, a spośród kucharzy nie powiodło się wyłącznie jednemu i to tylko w części pisemnej egzaminu, gdyż w części praktycznej uzyskał wynik pozytywny.

Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie utrzymuje się w ZSP nr 2 w Gryfinie od kilku lat, czego efektem było m.in. sklasyfikowanie szkoły z Łużyckiej, w rankingu miesięcznika Perspektywy w roku 2016, na 3 miejscu w Polsce w zawodach technik elektryk oraz technik żywienia. W marcu 2017 r. szkoła doczekała się również laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektroniczej. Piotr Oleszczyszyn, uczeń czwartej klasy technikum w zawodzie technik elektryk zajął 2 miejsca w Polsce.

Źródło: ZSP nr 2 Gryfino

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony