6 października br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Czarnowie  uczestniczyli w lekcji historii, która odbyła się w siedzibie Towarzystwie Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. O cennych zbiorach Towarzystwa opowiadała pani Janina Zawadzka, mówiła skąd pochodzą eksponaty, jaką mają historię, gdzie są najczęściej odnajdywane.

Zachęcała uczniów do przynoszenia ciekawych znalezisk.

Duże zainteresowanie wzbudziła sala edukacyjna, w której uczniowie rozpoznawali przedmioty codziennego użytku, pochodzące z minionego wieku, a także wystawa poświęcona Powstańcom Warszawskim. W czasie spotkania uczeń Dawid Chłystek przekazał znalezisko z okolic Widuchowej.

Na zakończenie spotkania wszyscy wpisali się do Kroniki Towarzystwa. To była prawdziwa lekcja historii.

Źródło: ZSS w Nowym Czarnowie

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony