„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” został uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W 2017  r. w ramach realizacji programu, pozyskano z budżetu państwa  kwotę o łącznej wartości 6 480 zł na: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzież, w tym zakup nowości wydawniczych.

 W programie uczestniczył m. in. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, w ramach której prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Ze środków programu do biblioteki szkolnej zakupiono 201 książek.

 W ramach realizacji programu w szkole zorganizowano szereg wydarzeń promujących czytelnictwo:  

    1. Konkurs Pięknego Czytania

W konkursie wzięło udział 15 uczniów z różnych zespołów klasowych. Laureatami zostali:

1 miejsce – Michał Dziewiński

2 miejsce – Janina Bilińska

3 miejsce – Paweł Skarbowski

Uczestnicy wykazali się świetną interpretacją tekstów. Przygotowali różnorodne fragmenty utworów, począwszy od klasyki aż do współczesności. Uczniowie czytali fragmenty prozy oraz recytowali wiersze dla dzieci, gościnnie wystąpiła Pani Agnieszka Lebioda prezentując utwór Juliana Tuwima „Słoń Trąbalski”. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy dyplomy.

 1.  Konkurs ortograficzny /doskonalenie umiejętności korzystania ze słowników/

Celem konkursu było wyłonienie spośród uczniów mistrza ortografii oraz pokazania wartości uczenia się i nabywania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym. W konkursie wzięło udział 10 uczniów. Po przejściu dwóch etapów tytuł „Mistrza Ortografii’’ uzyskała Paulina Kowalik. Wyróżnienia otrzymali: Amelka Mieczkowska oraz Kacper Cięciel. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

 1. Zabawa plastyczna ,,Projektujemy okładkę ulubionej książki".
 2. Spotkanie autorskie z panią Moniką Marin.
 3. Udział uczniów w lekcji tematycznej w Bibliotece Publicznej w Gryfinie związanej z „Rokiem Rzeki Wisły”.

Lekcję przeprowadził starszy kustosz Biblioteki Publicznej w Gryfinie – pan Mariusz Kiełtyka.

Zajęcia rozpoczęły się wysłuchaniem piosenki o Wiśle. Uczniowie poznali najdawniejszą historię rzeki, zobaczyli znaczek pocztowy związany z Rokiem Wisły, obejrzeli prezentację multimedialną, dotyczącą miast leżących nad Wisłą oraz rozpoznawali zabytki. Następnym etapem lekcji była praca w grupach. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, pracowali z kartami pracy. Najlepsi otrzymali nagrody za wiedzę i umiejętności.

Na zakończenie przedstawiono interpretację mądrej i edukacyjnej „Bajki o Wiśle”
w wykonaniu kustosza biblioteki. Lekcja dostarczyła młodzieży wiedzy historycznej
i geograficznej, a także dobrej zabawy.

 1. Udział uczniów w zajęciach biblioterapii w Bibliotece Publicznej w Gryfinie

„Razem jest najlepiej”- temat zajęć, których celem było pokazanie, że w grupie pracuje się najlepiej. Kolejne cele tej wyjątkowej lekcji to wzbudzanie w młodzieży odwagi
i otwartości oraz rozpoznawanie, wyrażanie i rozumienie uczuć własnych i cudzych.

Zajęciom towarzyszyły ćwiczenia rozwijające wyobraźnię oraz zabawy na koncentrację. Lekcja zakończyła się stwierdzeniem „Bądźcie mili dla siebie”.

W czasie zajęć panowała atmosfera otwartości i życzliwości. Grupa młodzieży była pełna energii i dobrze współpracowała między sobą.

 1. Wystawa nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej

W ramach programu zrealizowano także projekty:

 1. ,,Urządzamy biblioteczkę klasową"

Najmłodsi uczniowie poznali szkolną bibliotekę oraz wypożyczyli książki. Współdziałali podczas tworzenia półeczki na książki w klasie. Z chęcią słuchali czytanych przez nauczyciela bajek i opowiadań, uczyli się szacunku do książek, rozwijali aktywność poznawczą.

 1. ,,W świecie książek"

Uczniowie poznali zasoby szkolnej biblioteki. Głośno czytali wypożyczone książki. Wykonali też komplet zakładek do książek. Głośne czytanie stało się stałym elementem zajęć.

 1. ,,Najbardziej znani sportowcy, w tym niepełnosprawni"

Uczniowie poznali sylwetki najsławniejszych sportowców. Aktywnie uczestniczyli w części sportowej projektu. Dowiedzieli się, że nawet osoby niepełnosprawne mogą odnosić sukcesy, jeżeli do tego dążą.

 1. ,,Czytam, bo lubię"

Uczniowie poznali funkcjonowanie Bibliotek Publicznych w Gryfinie i Pniewie. Uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką. Czytali i omawiali na lekcjach wypożyczane książki. Projekt zakończono konkursem i wystawą prac plastycznych.

 1. ,,Cuda Polski"

Uczniowie poszerzyli wiedzę o ciekawych miejscach w naszym kraju. Gromadzili informacje o zabytkach, kulturze i historii. Wspólnie wykonali mapę Polski z naniesionymi miastami, które warto odwiedzić.

 1. ,,Mobilna biblioteka"

Wdrożono w placówce projekt ,,Mobilna biblioteka" w celu ułatwienia dostępu do zasobów bibliotecznych uczniom z niepełnosprawnością ruchową.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony