Każdy z nas otrzymuje od losu różne zdolności i tylko od nas zależy czy je odpowiednio wykorzystamy i będziemy rozwijać. Obecni na sesji Rady Powiatu (22 lutego br.) uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie są dowodem, że mądre korzystanie z talentów, systematyczna nauka, pielęgnowanie pasji i zainteresowań daje bardzo dobre efekty.            W I semestrze  roku szkolnego 2017/2018 osiągnęli oni najwyższe średnie ocen w szkole i właśnie za te doskonałe wyniki, w ramach programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński zostali wyróżnieni stypendiami Rady Powiatu.

Kornelia Gil, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Jest ambitna i zawsze dąży do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności. W pierwszym półroczu zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Filozoficznej, zajęła także 8. miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim oraz reprezentowała szkołę w Ogólnopolskim Konkursie „Geo-Planeta”.  Kornelia jest aktywnym członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Brała udział w międzynarodowym seminarium w Danii „Non – formal learning – the Danish model” (Nauczanie pozaformalne – model duński) oraz wycieczce edukacyjnej do Sherborne w Anglii. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Za osiągnięcia naukowe w poprzednim roku szkolnym otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. W wolnych chwilach Kornelia zgłębia swoją wiedzę na temat historii państw skandynawskich, Rosji i Węgier oraz uczy się języków obcych. Średnia ocen: 5,13


Aleksandra Pieloszczyk, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i sumienną. Interesuje się matematyką, literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje się tworzeniem plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne akcje w szkole i poza nią np. promujące czytelnictwo i inicjatywy wolontariackie organizowane przez Szkolny Klub Wolontariusza. W pierwszym półroczu reprezentowała szkołę w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Geo-Planeta”. W wolnym czasie poszerza swoją wiedzę z matematyki. Planuje studiować  informatykę   na Uniwersytecie Wrocławskim. Średnia ocen: 5,13


Wiktor Hadała,  uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitny i pracowity. W pierwszym półroczu uzyskał 100% frekwencję  na zajęciach. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Interesuje się geografią fizyczną. Reprezentował szkołę w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Geo-Planeta”. Brał także udział w Wojewódzkiej Licealiadzie Szachów Drużynowych. Ma również talent aktorski, należy do koła teatralno-recytatorskiego i uczestniczy w szkolnych przedstawieniach. Pełni także funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego. W wolnym czasie trenuje karate w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować finanse lub bankowość w Szczecinie. Średnia ocen: 5,13


Ida Rumbuć, uczennica klasy III Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i kompetencje z przedmiotów hotelarskich. Zajęła pierwsze miejsce w etapie szkolnym X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej i reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych, zajmując III miejsce. Zakwalifikowała się także do uczestnictwa w stażu zagranicznym w Anglii w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, gdzie będzie pogłębiać i zdobywać nowe doświadczenie zawodowe. Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” realizowanego przez TWP w Szczecinie. Udział w tym projekcie daje uczestnikom możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy. Ida aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych w szkole. Jest członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Wykazała się dużym  zaangażowaniem w przygotowanie i organizację Europejskiego Dnia Języków Obcych. Uczestniczyła w pracach szkolnego koła teatralno-recytatorskiego, biorąc udział w części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. W wolnych chwilach lubi czytać książki. Średnia ocen: 5,06


Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony