Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie reprezentowany przez dyrektora szkoły mgr Adrianę Salamończyk i Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowany przez dziekana, dr hab. Andrzeja  Zawala, mając na uwadze powierzone szkole i wydziałowi zadania, w szczególności polegające na kształceniu młodzieży i studentów w celu pozyskania przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz należytego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej, podpisali Umowę Patronacką.

Współpraca ma na celu promowanie nauk przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzenie inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą młodzieży, w tym między innymi pomoc w uzupełnianiu i wzbogacaniu zajęć dydaktycznych realizowanych przez szkołę, wsparcie szkoły w nauczaniu przedmiotów, które pozwolą uczniom na zdobycie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych na najwyższym poziomie, zapewnienie uczestnictwa uczniów oraz kadry nauczycielskiej w sympozjach, konferencjach, seminariach, warsztatach, konkursach, wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez wydział oraz merytoryczne wsparcie w przygotowaniu i realizacji inicjatyw uczniowskich.

Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego od wielu lat organizuje zajęcia dydaktyczne w ramach projektów „Noc Biologów” i „ Wiosna Biologów”. Mają one na celu pokazanie uczniom poprzez praktykę, jak ciekawa może być biologia.

W tym roku uczniowie ZSP w Chojnie dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach z cyklu „Noc Biologów”. Pierwsze z nich odbyły się w formie warsztatów, dotyczących zagadnień kryminalistycznych. Pracownicy i studenci  Katedry Zoologii Bezkręgowców i Limnologii przedstawili prezentację na temat „Wykorzystanie pierwotniaków w badaniach kryminalistycznych”, zapoznając uczniów teoretycznie z metodami badawczymi. Następnie pracownice  Katedry Biologii Komórki omówiły budowę włosa i dzięki zastosowaniu mikroskopu optycznego wyjaśniły, jak rozpoznawać jego morfologię. Uczniowie mieli możliwość wykonania preparatu z własnego włosa, mogli obejrzeć go pod mikroskopem i dokonać analizy jego budowy. Ciekawym i efektywnym był udział w kolejnych warsztatach na temat „Zabójstwo i jego motyw. Jak zostać policyjną Agathą Christie?”, podczas których omówiono główne motywy zabójstw, po czym uczniowie tworzyli scenariusz zbrodni w oparciu o fotografię dowodową. Dodatkową atrakcją wizyty na Wydziale Biologii był pokaz kilkunastu gatunków żywych owadów i  pajęczaków tropikalnych, a także ekspozycja gatunków roślin owadożernych. Kolejne zajęcia odbyły się w  Katedrze Biologii Komórki, a ich celem było zapoznanie uczniów z metodami badań inżynierii genetycznej. Po części teoretycznej na temat metody PCR i elektroforezy, uczniowie stosowali  metody w praktyce.

Dzięki współpracy ZSP w Chojnie z Wydziałem Biologii US oraz zaangażowaniu pracowników Wydziału,  uczniowie ZSP w Chojnie mają możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na lekcjach biologii, a także kształcenia poza systemem klasowo-lekcyjnym, uatrakcyjniającego ofertę edukacyjną szkoły.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony