15 czerwca br. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie uroczyście obchodził jubileusz 60-lecia istnienia, połączony z obchodami święta patrona placówki – Mieszka I.  Obchody jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 9.00 uroczystą mszą świętą, podczas której został poświęcony odrestaurowany sztandar placówki.

 

Po zakończeniu mszy wszyscy zebrani, w asyście pocztów sztandarowych, udali się do Centrum Kultury, gdzie kontynuowano świętowanie.

Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia na salę widowiskową sztandarów (ośrodka i zaproszonych szkół) i odśpiewania hymnu narodowego. 

Następnie głos zabrała Izabela Czajkowska, która przedstawiła wszystkim zebranym ideę powstania hymnu OSW. Prapremierze  hymnu została nadana niezwykła oprawa. W pierwszym jego wykonaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim, którzy stworzyli piękną oprawę słowno-muzyczną. Muzykom z Gorzowa z całych sił wtórowali wychowankowie ośrodka. Po odśpiewaniu hymnu nagrodzono gromkimi brawami jego twórców: Anettę Rajewską (słowa) i Michała Grabowskiego (muzyka).  

Po tej części uroczystości głos zabrał dyrektor ośrodka Edward Piotrowski, który po powitaniu wszystkich zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej przybliżył pokrótce historię placówki ze szczególnym podkreśleniem wszystkich osób, które pracowały na rzecz jego rozwoju. Szczególne miejsce w swoim wystąpieniu poświęcił pierwszemu dyrektorowi ośrodka – Zygfrydowi Kokielowi.                     

Po wystąpieniu Edwarda Piotrowskiego kolejno głos zabrali: Jerzy Sołtysiak - Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński oraz Adam Fedorowicz – Burmistrz Gminy Chojna.  

    
Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak                         Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiła niezwykle wzruszająca chwila – upamiętnienie wszystkich pracowników ośrodka, których nie ma dzisiaj już wśród nas. Po chwili refleksji i zadumy przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli byłym i obecnym pracownikom placówki podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności oraz wręczyli przygotowane przez siebie upominki. Ta oficjalna część uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem sztandarów.      

Kolejną częścią  uroczystości był przygotowany przez nauczycieli, wychowawców i uczniów ośrodka blok wizualno-artystyczny. Goście obejrzeli prezentację pt. „To nas wyróżnia” oraz pokaz multimedialny wydarzeń z przeszłości pod wspólnym tytułem „Tak minęły ostatnie lata”. Następnie na scenę wkroczyli uczniowie oddziału klasowego I – III szkoły podstawowej, którzy przedstawili blok słowno-muzyczny.

Ostatnim akordem tej części uroczystości był występ koła teatralnego „Szpila”. Młodzi aktorzy przedstawili przygotowaną z dużym rozmachem inscenizację zatytułowaną „Kartki z kalendarza”, będącą sentymentalną podróżą przez wszystkie lata istnienia ośrodka. 

Na zakończenie oficjalnych uroczystości wszyscy zebrani w Centrum Kultury zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.

Po zakończeniu tej części obchodów zaproszeni goście wraz z uczniami, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami wychowanków udali się do ośrodka. Na miejscu wszyscy mogli oglądać między innymi przygotowane wystawy prezentujące dorobek placówki i sukcesy wychowanków.

Na uczniów czekała też niespodzianka – średniowieczna wioska i wspaniały okolicznościowy tort. Uroczysty obiad dla zaproszonych gości był okazją do rozmów, wspomnień i wymiany poglądów. Wpisy do księgi pamiątkowej pozostaną na zawsze w historii ośrodka i będą świadectwem niezwykłych chwil w jego dziejach.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony