Imponującą średnią ocen i wieloma osiągnięciami  w roku szkolnym 2017/2018 pochwalić się może dwanaścioro uczniów  szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Za swoją systematyczną i ciężką pracę oraz jej efekty zostali nagrodzeni stypendiami, które odebrali 25 października br. podczas ostatniej roboczej sesji Rady Powiatu V kadencji.

 

Stypendium w kategorii za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała:

Paula Maciejewska, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Największym osiągnięciem Pauli w roku szkolnym 2017/2018 jest udział w etapie finałowym 42. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego i zajęcie 31. miejsca, a tym samym uzyskanie tytułu finalistki. Wolny czas Paula spędza grając na instrumentach smyczkowych i  malując. Dużo czyta, pasjonuje ją także biologia. Swoją przyszłość wiąże z medycyną. Chciałaby zostać lekarzem o specjalności chirurgia dziecięca.


Stypendia za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymało jedenaścioro uczniów:

Ida Rumbuć, uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w konkursach związanych z branżą hotelarską. Zajęła V miejsce w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” oraz III miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem Szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”, intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Uczestniczyła w projekcie „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” odbywając czterotygodniowy staż w Anglii, pogłębiając i zdobywając nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. Po maturze chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,44


Alicja Misterska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Inteligentna, sumienna, życzliwie nastawiona do innych. Interesuje się biologią, chemią i sportem. Chętnie bierze udział w konkursach szkolnych. Odnosi również sukcesy w sporcie, reprezentując szkołę w zawodach sportowych. Najbardziej lubi grać w koszykówkę. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Medycznym i zostać lekarzem. Średnia ocen 5,06

 


Anita Orszulak,uczennica IV klasy technikum zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSP w Chojnie. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zdobywała nowe doświadczenia zawodowe podczas czterotygodniowego stażu na Malcie Jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. W ramach realizacji tego projektu uczestniczyła w kursie barmańskim oraz cross-sellingu i up-sellingu. Jest członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza, brała udział w akcji oddawania krwi organizowanej przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Aktywnie działa w kole teatralno-recytatorskim, uczestniczyła przygotowaniach polsko-niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach chojeńskich Dni Integracji i Ekumenizmu. Publikuje swoje artykuły w szkolnej gazecie „Wióry”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen: 5,21


Katarzyna Kowalczyk, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Interesuje się historią, geografią. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych. Odnosi również sukcesy w konkursach pożarniczych. Posiada także talent malarski. W wolnym czasie zajmuje się edycją multimedialną, czyta książki, biega i jeździ na rowerze. Po zakończeniu nauki w liceum chciałaby studiować bezpieczeństwo narodowe lub prawo, a w przyszłości pracować w straży pożarnej. Średnia ocen: 5,0


Natalia Bylewska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-chemicznym w ZSP w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez szkołę m.in. uczestniczyła w spotkaniach młodzieży na Malcie i w Belgii. Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, podejmowała działania charytatywne. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych.W Powiatowym Konkursie Ortograficznym zdobyła tytuł „Mistrza ortografii”. W wolnym czasie Natalia trenuje piłkę siatkową oraz dużo czyta, zwłaszcza powieści fantasy. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub pracować w laboratorium kryminalistycznym. Średnia ocen: 5,19


Gracjan Jasnos, uczeń klasy II technikum zawodowego w zawodzie technik informatyk w ZSP w Chojnie. Bierze udział w licznych konkursach osiągając sukcesy. Zajął m.in. I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, gdzie główną nagrodą był trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym. Brał udział w Olimpiadzie Cyfrowej, w wojewódzkim konkursie „Nastoletnie samobójstwo – wybór czy przymus? Jak zapobiegać?”, reżyserując, nagrywając i montując spot wideo przeciwdziałający odbieraniu sobie życia przez młode osoby. Aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez szkołę. W ramach projektu „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro" uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate - Cloud Fundamentals i po zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. Z zaangażowaniem uczestniczył w projekcie „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, gdzie wziął udział w kursie szkoleniowym nt. przeciwdziałania nietolerancji i przemocy, odbywającym się w Koszeg na Węgrzech. Współredaguje szkolną gazetę „Wióry”, angażuje się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. Pasje Gracjana to podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka i lotnictwo cywilne. Średnia ocen: 5,11


Aleksandra Misterska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Biologia, chemia i matematyka to ulubione przedmioty Oli.  Jest zaangażowana w życie szkoły i klasy, bierze udział w konkursach szkolnych, odnosi również sukcesy sportowe. W wolnym czasie czyta książki, gra w koszykówkę, biega oraz słucha muzyki.  W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Medycznym i zostać stomatologiem. Średnia ocen 5,06

 


Natalia Ziembowska, uczennica II klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Pracowita i ambitna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage, w ramach realizowanych przez szkołę projektów uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży, m.in na Malcie. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na  szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Zajęła I miejsce w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” oraz V miejsce w finale tego konkursu. Reprezentowała szkołę w Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje pasje”, otrzymując w kategorii indywidualnej wyróżnienie za zaprezentowanie swojego talentu wokalnego. W ramach koła teatralno-recytatorskiego uczestniczyła w szkolnych przedstawieniach. Natalia swoją przyszłość wiąże głównie z geografią i śpiewaniem. Średnia ocen: 5,06


Paulina Faleńczyk, uczennica IV klasy technikum w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Inteligentna, sumienna i wszechstronnie uzdolniona. Interesuje się ekonomią, sportem i tańcem. Chętnie bierze udział w konkursach, a także angażuje się w szkolnym wolontariacie. Jej marzeniem są studia ekonomiczne i praca w poważnej firmie jako bizneswoman. Średnia ocen 5,0

 

 


Karolina Krywalewicz, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Sumienna i ambitna. Miłośniczka zwierząt. Aktywistka, zainteresowana sprawami społeczności lokalnej. Jest gospodarzem klasy, wolontariuszem  i radną Młodzieżowej Rady Miejskiej. Opiekuje się małymi dziećmi. W wolnych chwilach lubi czytać książki o tematyce psychologicznej, oglądać filmy, jeździć na rowerze. W przyszłości chciałby pracować jako prawnik lub jako psycholog. Średnia ocen 5,0


Wiktoria Sakowicz, uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Świetna organizatorka. Sportsmenka reprezentująca szkołę we wszelkich rozgrywkach w sportach zespołowych. W wolnych chwilach gra w siatkówkę, biega i jeździ na rowerze. W przyszłości chciałaby pogłębiać wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego i psychologii. Średnia ocen 5,0

 

 


Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony