10 października br. u starosty Wojciecha Konarskiego i wicestarosty Ewy Dudar gościli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, którzy otrzymali nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W spotkaniu uczestniczyła także naczelnik Wydziału Edukacji – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Wśród tegorocznych nagrodzonych pedagogów znaleźli się:

Adriana Salamończyk – dyrektor ZSP w Chojnie

Maciej Puzik – dyrektor ZSP w Gryfinie

Aneta Kowal – pedagog, kierownik filii PPP w Chojnie

Anna Krzemińska – nauczycielka matematyki w ZSP w Chojnie

Agnieszka Pawlaczyk – nauczycielka biologii w ZSP w Chojnie

Tomasz Szachnowski – nauczyciel geografii, informatyki i wychowania fizycznego w ZSP w Gryfinie

Magdalena Zagajewska – psycholog i doradca zawodowy w SOSW w Chojnie

oraz Anna Sawicka-Kłapitij – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych w ZSP w Gryfinie i Maria Sobas – nauczycielka języka polskiego i historii w ZSS w Nowym Czarnowie.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony