Osiągnięcia młodych ludzi to dowód na to,  że potrafią oni skutecznie dążyć do celu, łączyć pasje z obowiązkami szkolnymi, być przykładem pracowitości i wytrwałości. Właśnie takim przykładem jest Hubert Kwiecień, który w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, jako jedyny spośród wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, osiągnął średnią ocen 5,0 oraz wzorowe zachowanie i tym samym został stypendystą Rady Powiatu.

Hubert Kwiecień – uczeń II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, m.in. w ramach przedsięwzięcia  pt. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie’’,  finansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  (PO WER), brał udział w mobilności w Słowenii. Jest także uczestnikiem projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego uczestniczy w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego. W czasie wakacji odbył 4-tygodniowy staż u lokalnego przedsiębiorcy, gdzie zdobył nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Uczestniczy również w realizowanej w ZSP w Chojnie innowacji pedagogicznej „Od algorytmu do programu” oraz „Akademii Cisco”.

Hubert interesuje się programowaniem. Tworzy własne programy w języku C++. Swoją pasję, z którą wiąże przyszłość rozwija na zajęciach koła informatycznego. W wolnych chwilach doskonali umiejętność gry na gitarze.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony