Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Szkoły Ponadpodstawowe w Chojnie i Gryfinie realizują kształcenie w formie zdalnej na obowiązujących w danej szkole zasadach. Doświadczenia zebrane w poprzednim roku szkolnym pozwoliły na przygotowanie nauczycieli, uczniów i dyrektorów szkół do takiej formy kształcenia.

Nie ma problemów natury technicznej - wszystkie problemy ze sprzętem, dostępem do internetu zostały rozwiązane w początkowej fazie nauczania. Do szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński uczęszczają uczniowie z terenu powiatu oraz powiatów sąsiednich, w tym ze Szczecina.

Pani Agnieszka Baczyńska - nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie prowadzi lekcje matematyki przy wykorzystaniu sieci internetowej.

 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony