20211013 093537Dzień Edukacji Narodowej to czas podziękowań, gratulacji i życzeń kierowanych w stronę nauczycieli i pracowników oświaty, docenienia ich zaangażowania i codziennego trudu wkładanego w przekazywanie wiedzy i wychowanie młodego pokolenia.
Z tej okazji, 13 października 2021 r. starosta Wojciech Konarski oraz wicestarosta Ewa Dudar spotkali się z dyrektorami powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz z nauczycielami wyróżnionymi nagrodą starosty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

W tym roku nagrody starosty otrzymali:

♦ Adriana Salamończyk – dyrektor ZSP w Chojnie,

♦ Gabriela Lasowska – nauczyciel ZSP w Chojnie,

♦ Marek Bednarz – nauczyciel ZSP w Chojnie,

♦ Maciej Puzik – dyrektor ZSP w Gryfinie,

♦ Agnieszka Ciszewska – nauczyciel ZSP w Gryfinie,

♦ Dorota Hołubowska – nauczyciel ZSP w Gryfinie,

♦ Edward Piotrowski – dyrektor SOSW w Chojnie,

♦ Małgorzata Wójcik – wicedyrektor SOSW w Chojnie,

♦ Żaneta Chodyniecka – nauczyciel I LO w Gryfinie,

♦ Justyna Chmielewska – nauczyciel ZSS w Nowym Czarnowie,

♦ Natalia Sikora – nauczyciel ZSS w Nowym Czarnowie,

♦ Jolanta Majewska – nauczyciel logopeda PPP w Gryfinie,

♦ Elwira Kapela – nauczyciel logopeda PPP w Gryfinie.

Starosta i wicestarosta przekazali także na ręce dyrektorów listy z podziękowaniami i życzeniami dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów.

foto 1

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony