projekt zsp 1Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie rozpoczął właśnie realizację polsko-niemieckiego projektu pn. „Multimedialny świat edukacji i grafiki” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu  Współpracy  Interreg VA). ZSP w Gryfinie od kilku lat ściśle współpracuje ze szkołą w Schwedt, a realizowane w ramach współpracy szkolenia  i wymiana doświadczeń mają na celu zniesienie barier językowych, kulturowych, poznanie środowisk i integrację.

Projekt „Multimedialny świat edukacji i grafiki” zakłada wymianę doświadczeń młodzieży na temat edukacji w dobie pandemii w obu krajach, ale także poszerzenie wiedzy jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, niebezpiecznych w sieci, które mogą ich spotkać w czasie nauki w szkole jak i czasie prywatnym. Natomiast zakupiony w ramach projektu dobrej jakości sprzęt m.in. laptopy, oprogramowania, dyski zewnętrzne, pendrive oraz materiały tj. notesy, zestawy piśmiennicze zagwarantuje wysoki poziom zajęć. Dzięki projektowi utworzona zostanie w szkole także sala multimedialna, z której korzystać będą mogli wszyscy uczniowie ZSP w Gryfinie.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia:

  • „Cyberbezpieczny uczeń. Cyberbezpieczna szkoła.”
    Internet jest niemal nieograniczonym źródłem informacji – może służyć rozrywce oraz być wykorzystywany do nawiązywania kontaktów. Korzystanie z niego przynosi zyski, niesie pomoc, ale ma on też swoją ciemną, niebezpieczną stronę.

  • „Realizacja filmowa. Grafika i animacje dla młodzieży”
    Celem szkolenia będzie wprowadzenie do grafiki komputerowej. Poznanie programów i aplikacji do tworzenia grafiki. Modele kolorów. Projekty grafiki użytkowej. Wprowadzenie do animacji. Projektowanie i realizowanie filmów. Zagadnienia dźwięku i montażu filmowego. Realizacja formy filmowej.

projekt zsp 2

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony