20221012 095037Przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej to czas podziękowań, gratulacji i życzeń kierowanych w stronę nauczycieli i pracowników oświaty, docenienia ich zaangażowania i codziennego trudu wkładanego w przekazywanie wiedzy i wychowanie młodego pokolenia. Z tej okazji, 12 października w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie z udziałem dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, a także nauczycielami wyróżnionymi nagrodą Starosty za szczególne  osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele oświatowych związków zawodowych: Natalia Sikora (WZZ Forum Oświata), Beata Gorzelańczyk (ZNP w Gryfinie) i Andrzej Rajfur (ZNP w Chojnie).

Listy gratulacyjne nagrodzonym pedagogom oraz życzenia dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty, na ręce dyrektorów przekazali: wicestarosta Ewa Dudar oraz sekretarz Powiatu Andrzej Krzemiński.  

20221012 103250

Nagrody Starosty Gryfińskiego w 2022 r. otrzymali:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie:

 • Adriana Salamończyk - dyrektor,
 • Anna Krzemińska - nauczyciel matematyki,
 • Edyta Krupa Nadolny - nauczyciel języka polskiego i historii,

20221012 101726


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie:

 • Maciej Puzik - dyrektor,
 • Beata Piekarz - nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych (ekonomicznych i logistycznych),
 • Anna Dudarewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych (gastronomicznych),

20221012 102114


I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie:

 • Sławomir Głuszak - dyrektor
 • Aneta Czapiewska - wicedyrektor, nauczyciel matematyki i informatyki,

20221012 102241


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie:

 • Edward Piotrowski - dyrektor,
 • Jadwiga Lipińska - nauczyciel religii i informatyki,

20221012 101926


Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie:

 • Elżbieta Dawidowicz - dyrektor,
 • Magdalena Sowiak - nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i bibliotekarz,

20221012 102452


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie:

 • Aneta Krajniak - dyrektor,
 • Katarzyna Janusz - psycholog.

20221012 102619


 20221012 103008

20221012 101332

20221012 101308

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony