Po raz drugi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie odbył się Powiatowy Konkurs Plastyczny #bezprzemocy w ramach kampanii ,,19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY”.

Wydarzenie kierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat oraz osób pełnoletnich z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu gryfińskiego. Głównymi celem konkursu było wspieranie idei kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” organizowanej przez fundację po Drugie mającej na celu budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy oraz zachęcenie dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.


W konkursie wzięło udział 247 prac osób z 27 placówek z powiatu gryfińskiego.
Jury nagrodziło następujących uczestników:
w kategorii 3-6 lat
I miejsce Gabriela Gil z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie
II miejsce Liwia Krukowska z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie
III miejsce Tymon Jeremicz z Przedszkola w Zespole Szkół w Moryniu
w kategorii 7-10 lat
I miejsce Milena Lisowska z Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie
II miejsce Olaf Szatan z Szkoły Podstawowej w Grzybnie
III miejsce Zuzanna Wawrzyńczyk z Szkoły Podstawowej w Radziszewie
w kategorii 11-14 lat
I miejsce Oliwia Prochera z Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie
II miejsce Amelia Trębacz z Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie
III miejsce Martyna Prochera z Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie
w kategorii 15-18 lat
I miejsce Magdalena Szajnowska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Mieszkowicach
II miejsce Patrycja Kuder z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
III miejsce Emil Kuźniewski z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
w kategorii 18+ osoby z niepełnosprawnością intelektualną
I miejsce Marta Zawadzka z Środowiskowego Domu Samopomocy z Chojny
II miejsce Justyna Bajer z Domu Pomocy Społecznej z Morynia
III miejsce Paweł Łomnickiego z Środowiskowego Domu Samopomocy z Chojny

Starosta Gryfiński

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie 9 grudnia 2022 r.
Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.
Konkurs otrzymał Honorowy Patronat: Starosty Gryfińskiego, Burmistrza Gminy Chojna, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie. Wydarzenie wsparli finansowo: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Powiatu Gryfińskiego, Nadleśnictwo Mieszkowice, Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, Nadleśnictwo Mieszkowice, Bank Spółdzielczy w Chojnie oraz firmy: Jagusz Vet Centrum, Bomax, Pomot, Angras-2.

Źródło: SOSW Chojna
Foto: Królewska Chojna

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony