Ruszył projekt „Osadnicy” realizowany przez Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Terra Incognita w Chojnie, dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego.  W sobotę, 17 marca w chojeńskiej podstawówce na warsztatach archiwistyczno – dziennikarskich spotkało się blisko 50 uczniów i nauczycieli z gimnazjów w Mieszkowicach, Widuchowej, Moryniu i Chojnie oraz SP w Chojnie.

Przez cały dzień pracowali w dwóch grupach tematycznych poznając zarówno historię powojennego osadnictwa na ziemiach zachodnich, jak i techniki przydatne w pracy archiwisty i dziennikarza. 

Przez kolejne 2 miesiące młodzieżowe grupy „szperaczy” z terenu powiatu gryfińskiego pod opieką nauczycieli historii i języka polskiego zajmować się będą poszukiwaniem śladów dotyczących pierwszych lat osadnictwa na terenie naszego powiatu po II wojnie światowej. Do ich zadań należało będzie odnajdywanie i odwiedzanie miejsc i osób związanych z wydarzeniami tamtych lat, prowadzenie wywiadów ze świadkami czasu i spisywanie bądź nagrywanie ich relacji, gromadzenie zdjęć i innych dokumentów oraz przedmiotów dokumentujących życie w tamtym okresie, samodzielne sporządzanie dokumentacji fotograficznej i archiwistycznej. Efekty swojej pracy młodzież zaprezentuje na początku czerwca podczas spotkania podsumowującego projekt, które odbędzie się w chojeńskim gimnazjum. Koordynatorem projektu jest Magda Ziętkiewicz.
 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony