Po raz drugi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie zorganizował Marsz ,,Autyzm- Poznaj, zanim ocenisz”. Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz okazywanie wsparcia osobom z autyzmem. Dzięki wiedzy, poszanowaniu odmienności oraz tolerancji ludziom z tą przypadłością żyje się lepiej i łatwiej.

W marszu, który odbył się 19.04.2023 r., wzięło udział około 500 uczestników. Dziękujemy za przybycie: Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnie, Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie, Szkole Podstawowej z Grzybna, Bajkowemu Przedszkolu w Chojnie, Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Chojnie oraz uczniom i nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.


Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w marsz. Liczymy na Waszą obecność za rok.
Dziękujemy za fotorelację p. Przemysławowi Kaweńskiemu oraz p. Kamilowi Wolickiemu za napełnienie balonów helem.

Organizatorami marszu byli: Magdalena Zagajewska. Bernarda Pasek-Macyszyn, Daniela Iskra, Iwona Jeremicz, Jadwiga Lipińska, Aleksandra Lipińska, Andrzej Krywalewicz.

Źródło:www.soswchojna.edupage.org
Foto: Przemysław Kaweński

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony