Malaga1W dniach 23-30 maja 2023 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie  uczestniczyli w projekcie zawodowym i praktykach zawodowych w Hiszpanii w ramach projektu  „ Mobilność kadry w celu obserwacji pracy” z programu Erasmus + . Celami  projektu było zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz poznawanie kultury i języka hiszpańskiego. W ramach projektu pedagodzy odbyli praktyki w lokalnych firmach i placówkach edukacyjnych, które były związane z ich obszarami zawodowymi.

Podczas pobytu mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach praktycznych, które umożliwiły  zdobycie nowej wiedzy i umiejętności specyficznych dla określonych branż. Pracując u boku miejscowych ekspertów byli świadkami innowacyjnych rozwiązań i technik zastosowanych w praktyce. To doświadczenie nie tylko poszerzyło wiedzę nauczycieli z ZSP, ale także pozwoliło im poznać różne perspektywy i metody pracy.

Malaga3

Dodatkowo praktyki zawodowe były doskonałą okazją do rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych i międzykulturowych. Nauczyciele mieli możliwość pracować w międzynarodowym środowisku, w którym mogli spotkać się z osobami, odmiennymi pod względem kulturowym i językowym. To doświadczenie pomogło im zrozumieć i docenić różnorodność, a także rozwijać umiejętności pracy w międzynarodowych zespołach.

Malaga7

Pobyt w Hiszpanii był również okazją do poznania i zanurzenia się w hiszpańskiej kulturze. Nauczyciele mieli możliwość odwiedzenia różnych atrakcyjnych miejsc i uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach. Poznanie hiszpańskiej kuchni, zwyczajów i tradycji było niezwykle inspirujące i obfite w wartościowe doświadczenia.

Podsumowując projekt, uczestnicy zgodnie twierdzą, że pobyt w Hiszpanii przyniósł im wiele korzyści. Zdobyli nową wiedzę, rozwijali umiejętności miękkie, nawiązywali kontakty międzynarodowe i poszerzali horyzonty kulturowe.

Malaga2

Malaga5

Malaga6

Malaga8

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony