Minister Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 21 czerwca 2023 r. ustanowił przedsięwzięcie pod nazwą: „Poznaj Polskie ślady w Europie”. Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie poznania uczniom szkół ponadpodstawowych zabytków polskiej kultury na terenie Europy i zaznajomienie z osiągnięciami naukowymi Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorzy realizowanych w ramach przedsięwzięcia wycieczek zobowiązani byli uwzględnić w programie zwiedzania wskazaną w komunikacie odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Z przedsięwzięcia skorzystali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. 40 uczniów tej szkoły pojechało w ramach programu na Litwę, gdzie zwiedzili:

  1. Kościół św. Jerzego i Klasztor Bernardynów w Kownie

 2. Bazylikę archikatedralną Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kownie

3. Dom Perkuna w Kownie

4. Ostrą Bramę w Wilnie

5. Cmentarz na Rossie w Wilnie

6. Klasztor Bazylianów w Wilnie

Oprócz miejsc wybranych z ministerialnej listy, uczniowie wraz 4 opiekunami odwiedzili także wiele dodatkowych miejsc historycznych, zarówno w Kownie i w Wilnie, jak i w Rejonie Sołecznickim czy Vareńskim, w tym m.in. miejsce gdzie zginął Ludwik Narbutt – bohater Powstania Styczniowego oraz miejsce, gdzie postawiony został pomnik ku jego pamięci (w m. Dubicze). Uczestnicy wycieczki spotkali się również z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie w miejscowości Ejszyszki oraz popróbowali kuchni tego regionu.

Całkowity koszt wycieczki - 50 800 zł, w tym koszt dofinansowania - 40 640 zł.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony