Szkoła Podstawowa w Zielinie zorganizowała 9 maja br. XV Finał Powiatowy Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Konkurs  jest, jak co roku, trójstopniowy: etap I – eliminacje odbywające się w szkołach, etap II – eliminacje gminne, etap III – finał odbywający się w Szkole Podstawowej w Zielinie. Zestawy testów przygotowało Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie a komisję konkursową reprezentowali przedstawiciele Nadleśnictwa Mieszkowice i Starostwa Powiatu Gryfino.

 

W zakończonej Olimpiadzie uczestniczyło 12 zespołów szkolnych – finalistów z gminy Moryń,  Cedynia, Dębno, Boleszkowice, Chojna, Gryfino, Mieszkowice.  Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 

 1. SP Cedynia
 2. SP Piasek
 3. SP Troszyn
 4. SP Brwice
 5. SP Mieszkowice
 6. SP Stołeczna
 7. SP Dębno
 8. Zespół Szkół Moryń
 9. SP Gogolice
 10. SP Zielin
 11. SP 1 Boleszkowice
 12. SP 2 Boleszkowice

Ufundowane przez organizatorów i sponsorów nagrody przekazano uczestnikom Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Współorganizatorami zakończonej XV Olimpiady byli: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie, Nadleśnictwo w Mieszkowicach, Szkoła Podstawowa w Zielinie. Patronat honorowy nad XV edycją konkursu objął Starosta Powiatu Gryfino Wojciech Konarski,  który ufundował puchary dla zwycięskich zespołów. Nagrody ufundowali również: Regionalne centrum Wiedzy Ekologicznej, Nadleśnictwo Mieszkowice,  Urząd Miasta i Gminy w Mieszkowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony