W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w dniu 23.10.2012 r. w godzinach 1000 – 1600 odbędzie się konferencja pt. „Projekty mobilności programu LdV realizowane w ZSP Nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu uczniów do funkcjonowania na rynku pracy”. W ramach konferencji zostanie przeprowadzone podsumowanie projektów z programu Leonardo da Vinci realizowanych w ZSP Nr 1 w Chojnie, w latach 2006-2012.

Organizatorzy planują zaprezentować wpływ praktyk zagranicznych na jakość procesu dydaktycznego realizowanego w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych. Celem konferencji będzie również analiza oczekiwań pracodawców w odniesieniu do absolwentów oraz promocja programu LdV i innych europejskich programów edukacyjnych.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Agencji Narodowej Programu Leonardo da Vinci, Powiatu Gryfińskiego, menadżerowie hoteli zagranicznych, właściciele lokalnych hoteli i restauracji, uczestnicy staży w hotelach i restauracjach w Anglii, Niemczech i na Malcie, nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich.

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony