23 października 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie odbyła się konferencja pt. „Projekty mobilności programu LdV realizowane w ZSP Nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu uczniów do funkcjonowania na rynku pracy”.
W ramach konferencji zostało przeprowadzone podsumowanie projektów z programu Leonardo da Vinci realizowanych w ZSP Nr 1 w Chojnie, w latach 2006-2012.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, menadżerowie hoteli zagranicznych, właściciele lokalnych hoteli i restauracji, uczestnicy staży w hotelach i restauracjach w Anglii, Niemczech i na Malcie, nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich.

Podczas spotkania uczestnicy zwiedzili pracownię hotelarską, obsługi konsumenta oraz gastronomiczną. Odbyło się uroczyste otwarcie ogrodu europejskiego. 


Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony