W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie trwa realizacja projektu „Nasze kompetencje-Nasza przyszłość” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest, to jeden z czterech projektów, których realizacja przewidziana została w tym roku szkolnym w szkole przy ulicy Łużyckiej.

 

Od października ubiegłego roku, 36 uczniów Technikum Zawodowego uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języków obcych zawodowych oraz w zajęciach mających podnieść przedsiębiorczość uczniów, a także nauczyć ich nowoczesnych postaw na rynku pracy. Dodatkowo w okresie wakacji odbędą oni miesięczne staże, za które otrzymają stypendium stażowe wypłacone w ramach realizacji projektu.

Ponadto uczestnicy otrzymali zestawy książek mających ułatwić  im przyswojenie wiedzy. Pod koniec grudnia ubiegłego roku uczestnicy otrzymali już pierwsze zaświadczenia o ukończeniu kursu pn. Rynek Pracy.Podjęte działania zmierzają do niwelowania różnic edukacyjnych uczestników projektu, pomocy w zwiększaniu wiary w swoje możliwości oraz przygotowania do  efektywnego planowania swojej dalszej kariery edukacyjno-zawodowej.

Druga tura projektu rozpocznie się w październiku tego roku i weźmie w niej udział kolejnych 36 uczniów z klas Technikum Zawodowego. Projekt potrwa do końca sierpnia 2014r.

ZSP nr 2 w Gryfinie pozyskał na projekt ponad 593 tys. zł, z czego 514 tys. pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 79 tys. zł to wkład własny z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Źródło: ZSP nr 2 w Gryfinie

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony