Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,  Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie z polskiej strony oraz St. Thomas More College,  Primary School Marsaskala oraz Strategies of Interaktive Training Foundation ze strony maltańskiej, w ramach programu Comenius Regio realizują projekt „Community school – school in community”. Program jest realizowany w latach 2012 – 2014. Na działania projektu strona polska otrzymała dofinansowanie w wysokości  28 565  Euro.

 Celem projektu jest wykorzystanie doświadczeń instytucji edukacyjnych w obu regionach partnerskich wobec specyficznych problemów każdej organizacji i ich współpracy ze społecznością lokalną, a także zaangażowanie poszczególnych instytucji w proces nauczania i uczenia się.
W dniach od 14 do 19 kwietnia 2013 r. odbyło się w Gryfinie i w Chojnie drugie spotkanie partnerów projektu. Pierwszego dnia goście zwiedzili ZSP nr 1 w Chojnie m.in. nowe pracownie szkolne.

W trakcie zwiedzania zadawano mnóstwo pytań, dotyczących zarówno funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym, finansowania placówki oraz pojawiających się problemów wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania. Zwracano uwagę na pojawiające się podobieństwa i różnice w metodach i formach pracy w polskim i maltańskim systemie edukacji.
15 kwietnia odbyło się spotkanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie. Dyrektor Jolanta Majewska przedstawiła zasady funkcjonowania placówki. Partnerzy mogli obejrzeć gabinety przystosowane do terapii logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz przeznaczone do zajęć z pedagogiem i psychologiem.

Następnie w Starostwie Powiatowym wicestarosta Jerzy Miler przedstawił gościom zadania i rolę Powiatu Gryfińskiego, jego strukturę organizacyjną, odpowiedzialność poszczególnych jednostek samorządowych, metody zarządzania oświatą, opieką społeczną, opieką zdrowotną, komunikacją i transportem. Wicestarosta omówił prezentację poświęconą powiatowi gryfińskiemu oraz ciekawostkom turystycznym naszego powiatu. Goście z Malty byli bardzo zainteresowani systemem oświaty w Polsce oraz współpracą szkół z organem prowadzącym.

 

 Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Szczecina, zapoznanie z historią miasta oraz jego zabytkami.
W drodze powrotnej partnerzy udali się do Krzywego Lasu, który niezmiennie wzbudza niezwykłe zainteresowanie.

 

Następnego dnia odbyła się pierwsza część seminarium „European projects – a key to open school doors and town gates”, w trakcie którego przedstawiono i omówiono dwa projekty: „Szkoła Sukcesu” – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,  ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i IC,  realizowany w ramach POKL w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie przez  English Unlimited i wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego

 

oraz projekt „Rozmawiaj, tańcz, myśl – realizuj się” z Programu Młodzież w działaniu, który był realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w czasie ostatnich wakacji.

 

Koordynatorzy przedstawili ogólne informacje dotyczące projektów, ich cele, zadania oraz sposoby realizacji skupiając się na korzyściach jakie projekty przynoszą młodzieży, chociażby poprzez doskonalenie umiejętności językowych. W trakcie spotkania na bieżąco udzielano wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez partnerów.
Po południu, przy współudziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gryfinie wicestarosty Jerzego Milera oraz Aleksandry Wiewióry, dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chojnie wraz z Prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, dyrektora Chojeńskiego Centrum Kultury oraz partnerów projektu, odbyło się seminarium „Local governments, parents, school – is it the Bermuda Triangle?”

Dyrektorzy szkół przedstawili swoje placówki oraz specyfikę pracy jednostek. Przedstawiciele Rady Rodziców omówili charakter swoich działań oraz współpracę z dyrektorami szkół. W trakcie spotkania partnerzy projektu zadawali pytania dotyczące składek, angażowania rodziców w konkursy, wycieczki organizację imprez szkolnych oraz innych inicjatyw i form wspierania pracy szkoły.

Wymieniono doświadczenia szkół w tym zakresie oraz akcentowano podobieństwa. Jak słusznie zauważyła Maria Drewniak, Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, Rada Rodziców przede wszystkim wspiera pracę szkoły, a głównym celem tej działalności są uczniowie i ich dobro.
Kolejny dzień wizyty partnerów rozpoczęła druga część seminarium. Spotkanie rozpoczął Janusz Cezary Salamończyk, przedstawiając prezentację dotyczącą realizowanych w szkole projektów w ramach programu Leonardo da Vinci.
Szczegółowa prezentacja zachęcała gości do zadawania pytań, na które na bieżąco odpowiadał koordynator projektów.
Goście z Malty spotkali się z uczniami wyjeżdżającymi w czasie wakacji 2013 na staże w hotelach na Malcie i w Anglii w ramach kolejnego projektu z programu Leonardo da Vinci, realizowanego przez ZSP nr 1 w Chojnie, pt. „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa”.

Ponieważ na Malcie nie ma lasów ani jezior, uczestnicy projektu postanowili pokazać partnerom  piękno otaczającej nas przyrody. Nad uroczym jeziorem w Brwicach partnerzy projektu przy ognisku piekli kiełbaski oraz urządzili sesję zdjęciową zarówno sobie, jak i malutkim żabkom wygrzewającym się w ciepłych promieniach wiosennego słońca
Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Źródło: www.zsp1chojna.p

 

 

 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony