13 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami "Dnia Patrona Ośrodka". Część oficjalną rozpoczęto  wprowadzeniem sztandaru Ośrodka do auli i odśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor Edward Piotrowski uroczyście otworzył obchody Dnia Patrona, powitał wszystkich zebranych, w tym gości:  sekretarza Powiatu Gryfińskiego - Barbarę Rawecką,

radnego Rady Powiatu - Eugeniusza Stacherę, dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie - Różę Kozieł, Księdza Prałata Antoniego Chodakowskiego oraz darczyńców wspierających Ośrodek: panów S. Wiatrowskiego i K. Ziętka. Po wyprowadzeniu sztandaru Ośrodka z auli rozpoczęła się część artystyczna. Na wstępie uczniowie klasy II-III szkoły podstawowej wykonali piosenkę "Na Wawelu", która wprowadziła w odświętny i patriotyczny nastrój wszystkich zebranych. Uczennice Dorota Dziergas i Iwona Szpilska recytowały wiersze. Kolejnym punktem był występ koła teatralnego- przedstawienie przybliżyło wszystkim czasy Mieszka I. 


Kolejnymi punktami programu było: ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Portret woja Mieszka I",  prezentacja multimedialna o portretach Mieszka I i Dobrawy. Nagrodzono także laureatów konkursu wiedzy o Mieszku I. Paweł Szpilski  zaśpiewał piosenkę "Czas nas uczy pogody" oraz zaprezentowano taniec do piosenki zespołu "WEEKEND". Prezentację multimedialną o kierunku kształcenia zawodowego "Ogrodnictwo" przedstawił nauczyciel Andrzej Krucewicz. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy zebrani przeszli do ogrodu szkolnego, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni ogrodnictwa, która została poświęcona przez Ksiądza Antoniego Chodakowskiego.


Następnie zebrani uczniowie i nauczyciele udali się na stadion, gdzie odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej oraz imprezy towarzyszące zmaganiom sportowym: loteria fantowa, turniej rycerski - pojedynek na balony, malowanie twarzy, łamigłówki "Rycerze", zajęcia plastyczne oraz spotkanie z członkami chojeńskiego Stowarzyszenia Lotniczeg"STRATUS". Nie zabrakło również poczęstunku przygotowanego wspólnie z uczniami naszej szkoły.
Grupa uczniów z klas IV-VI PUZ, I-III GUZ, I-III SPP pod opieką nauczycieli odbyła marsz terenowy do Jelenina. 

Koordynatorami imprezy  były nauczycielki: Joanna Gajowska oraz Edyta Roszkowska - Kożuszek.

Źródło: www.soswchojna.edupage.org

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony