Zarząd Powiatu zaakceptował wynik konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, którym została pani Małgorzata Wakuluk. Jednocześnie postanowiono powierzyć jej stanowisko na okres 5 lat szkolnych. Po uzyskaniu akceptacji Kuratora Oświaty p. Małgorzata Wakuluk prowadzić będzie Zespół od dnia 1 września 2013 r.
Zarząd Powiatu postanowił pod obrady Rady Powiatu przedstawić projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w zakresie pomocnik gospodarstwa domowego. Celem szkoły będzie przygotowanie uczniów po podjęcia aktywności zawodowej lub parazawodowej w warunkach pracy chronionej, w szkole, jak i w domu. Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała utworzenie szkoły.
Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony