Sport był od zarania i zapewne pozostanie dla osób go uprawiających, radością z pracy nad samym sobą i wielką satysfakcją z rywalizacji z innymi. Jest też wielkim spektaklem w niezwykłym teatrze z wielomilionową widownią. Startującym daje okazję do skonfrontowania umiejętności z innymi, widzom – do niezwykłych przeżyć. Jego wartości mają charakter uniwersalny – nie zależą od płci, wieku, rasy, statusu społecznego ani narodowości. Sport uczy systematyczności i ambicji, cierpliwości i sprawiedliwości. Jest szkołą przyjaźni i porozumienia, samokontroli i respektu dla innych; dla wielu ludzi staje się sensem życia.

1 października, podczas sesji Rady Powiatu podsumowano sportowe współzawodnictwo szkół w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki współzawodnictwa powiatowego

Powiatowe Współzawodnictwo Szkół prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono 112 imprez sportowych, w których wzięło udział ok. 9300 uczestników.

Punktacja szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 308 pkt.
 2. Szkoła Podstawowa w Moryniu – 244 pkt.
 3. Szkoła Podstawowa w Cedyni – 202 pkt.

Do rywalizacji przystąpiło 28 szkół podstawowych z powiatu gryfińskiego.

Punktacja gimnazjów:

 1. Gimnazjum nr 1 w Gryfinie – 362 pkt.
 2. Gimnazjum w Mieszkowicach – 271 pkt.
 3. Gimnazjum w Widuchowej – 228 pkt.

W rywalizacji wzięło udział 12 gimnazjów z powiatu gryfińskiego.

Punktacja szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie – 252 pkt.
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – 238 pkt.
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 228 pkt.

W zawodach rywalizowały 4 szkoły naszego powiatu.

Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie nasze szkoły osiągnęły bardzo dobre wyniki i ogólnie powiat gryfiński zajął po raz kolejny wysokie, 2. miejsce.

Punktacja szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa w Swobnicy (4 miejsce w województwie – 153 pkt.)
 2. Szkoła Podstawowa w Baniach (32 miejsce w województwie – 78 pkt.)
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie ( 36 miejsce w województwie -  73 pkt.)

W rywalizacji wzięło udział 335 szkół podstawowych z naszego województwa.

Punktacja gimnazjów:

 1. Gimnazjum nr 1 w Gryfinie 1 miejsce w województwie – 269 pkt.)
 2. Gimnazjum w Mieszkowicach (27 miejsce w województwie – 97 pkt.)
 3. Gimnazjum w Baniach (45 miejsce w województwie – 67 pkt.)

W rywalizacji gimnazjów wzięło udział 228 szkół z naszego województwa.

Punktacja szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (10 miejsce w województwie – 149 pkt.)
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie (27 miejsce w województwie – 84 pkt.)
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (42 miejsce w województwie – 66 pkt.)

W rywalizacji wzięło udział 131 szkół z naszego województwa.

Miejmy nadzieję, że tak funkcjonujący system współzawodnictwa szkół pozwoli młodzieży w przyszłości uzyskiwać coraz lepsze wyniki sportowe.

Sport
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony