W dniu 26 września 2018 r., Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” zorganizowało OLIMPIADĘ SPECJALNĄ DLA OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ. Zadanie współfinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Olimpiada to cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna skierowana do osób niepełnosprawnych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej oraz mieszkańców domu pomocy społecznej z terenu powiatu gryfińskiego. Celem imprezy było popularyzowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, pokazywanie możliwości sportowych, przełamywanie własnych barier przez zawodników oraz zmiana wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie naszego regionu.


Rywalizujących uczestników wsparli duchem zaproszeni honorowi goście w osobach: Wojciech Konarski Starosta Powiatu Gryfińskiego, Bożena Stawiarska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic, Eliza Rychlicka – Kolera Przedstawiciele PFRON Oddział w Szczecinie specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, Urszula Stępień specjalista d.s wsparcia i współpracy z NGO s, Teresa Klisowska Dyrektor UP w Chojnie oraz Zdzisław Iwanicki Dyrektor DPS w Trzcińsku – Zdroju.


Konkurencje nie skupiały się na rywalizacji sportowej ale na wspólnej integracji i dobrej zabawie. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją zręczność, precyzyjność i wiedzę m.in. w zbieraniu grzybów, sortowaniu warzyw, hokeju na trawie itp.
Jak zwykle Spółdzielnia Socjalna „Promyk” przygotowała dla gości, uczestników zawodów znakomity poczęstunek.
Na koniec zawodnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.


Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie

Sport
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony