17 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie powiatowego sportowego współzawodnictwa szkół za rok szkolny 2017/2018. Nagrody i dyplomy przedstawicielom zwycięskich szkół  wręczyli: starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Ewa Dudar,  członek zarządu Jerzy Zgoda oraz wicedyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Jan Podleśny.

Trudno sobie wyobrazić nasze codzienne życie bez sportu. Jest on jednym z elementów życia społecznego.  Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wiele wartości: tolerancję, ducha działania społecznego, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru. Dlatego właśnie sport stanowi niezastąpione narzędzie wychowawcze.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Gryfińskiego, realizuje powyższe aspekty w wychowaniu młodych ludzi. W ubiegłym roku szkolnym na terenie powiatu przeprowadzono ok. 100 imprez sportowych, w których udział wzięło prawie 9 000 uczestników począwszy od mistrzostw rejonu, powiatu, województwa, aż do finału krajowego.

Realizując ideę sportu, OSiR prowadzi Powiatowe Współzawodnictwo Szkół w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 12 dyscyplinach sportowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. Punktacja przedstawia się następująco:


Wyniki współzawodnictwa przedstawił zastępca dyrektora OSiR Jan Podleśny

Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce z wynikiem 249 pkt zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie. Na drugiej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie (207 pkt), a miejsce trzecie zajęła Szkoła Podstawowa w Moryniu ze 190 punktami. Do rywalizacji przystąpiło 21 szkół podstawowych z naszego powiatu.

W rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (gimnazja) zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie (329 pkt). Drugie miejsce z 265 punktami zajęło Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie. Miejsce trzecie przypadło Gimnazjum w Mieszkowicach (235 pkt). W rywalizacji wzięło udział 19 szkół z naszego powiatu.

Spośród szkół ponadgimnazjalnych najwięcej punktów zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (310 pkt). Drugie miejsce wywalczył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (275 pkt), a trzecie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie (127 pkt). W zawodach rywalizowały 3 szkoły z naszego powiatu.


Nagrodę dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie odebrała dyektor Edyta Kalarus


II miejsce dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie. Nagrodę odebrał Dariusz Żołnowski, nauczyciel wych. fizycznego


Gratulacje dla Krzyszofa Jaza - dyrektora Szkoły Podstawowej w Moryniu


Nagrodę dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie wręczono dyrektorowi Sławomirowi Głuszakowi


Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Małgorzata Limanówka odebrała nagrodę za zdobycie II miejsca


III miejsce dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Nagrodę odebrałą dyrektor Joanna Mendrygał-Para

Wyniki współzawodnictwa wojewódzkiego szkół

W ramach punktacji Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie nasze szkoły uplasowały się na dobrych pozycjach. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie, która zajęła dobre 12 miejsce w województwie (134 pkt). Kolejnymi szkołami były: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie – 22 miejsce w województwie (104 pkt.) oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 33 miejsce w województwie (92 pkt.). Należy podkreślić, że we współzawodnictwie wzięło udział aż 305 szkół podstawowych z naszego województwa.

W rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (gimnazja) wysokie, 2 miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, które zdobyło 305 pkt. w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół. Kolejna była Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie, która zajęła 15 miejsce w województwie – 161 pkt., natomiast Szkoła Podstawowa w Mieszkowicach, zajęła 40 miejsce zdobywając 86 pkt. W rywalizacji gimnazjów wzięło udział 305 szkół z naszego województwa.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszy w województwie okazał się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, który zajął wysokie, 4 miejsce zdobywając 287 pkt. Na 27 miejscu uplasował się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Chojnie (109 pkt.), natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z 84 punktami uplasował się na 36 pozycji. W rywalizacji wzięło udział 127 szkół z naszego województwa.

W szkołach podstawowych i gimnazjach powiat gryfiński zajął wysokie 2 miejsce
w województwie, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych  7 miejsce.

Ogólnie nasz powiat zajął wysokie 3 miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2017/2018.

Sport
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony