21 lipca br. starosta Wojciech Konarski uczestniczył w Glinnej w zakończeniu pierwszego etapu oznakowania parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

W ramach projektu „Minimalizowanie antropopresji na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz wybranych rezerwatów przyrody Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” przeprowadzono przetarg na wykonanie i montaż 112 tablic, w tym: 44 tablic urzędowych i 68 tablic edukacyjnych na terenie Drawskiego, Cedyńskiego i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku  Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry i Ujście Warty.

Projekt został sfinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 179 882 złotych.

Tekst: www.wzp.pl

Zdjęcia: www.zpkwz.pl

Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony