15 sierpnia 2020 r. odbyła się VIII edycja Rajdu Rowerowego - Rowerem na Szlaku Pana Samochodzika. Na starcie rajdu - koło świetlicy w Gądnie, podczas zapisów, przeprowadzono tradycyjną już zbiórkę karmy dla kotów ze Stowarzyszenia z Witniczki. Rajd w tym roku przebiegał na trasie: Gądno -Moryń,- Stare Łysogórki, -Siekierki, - ścieżka rowerowa R20 -Przyjezierze, gdzie znajdowała się meta.

 

Przy muzeum w Starych Łysogórkach, przy "Stacji Klępicz" oraz na "działce 109" w Przyjezierzu (gdzie znajdowała się meta) zorganizowane były punkty na odpoczynek z napojami i posiłkiem regeneneracyjnym.

Gdy wszyscy uczestnicy Rajdu dojechali do Przyjezierza uczczono 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej - "Cudu nad Wisłą" - odśpiewano uroczyście Hymn Polski, a najmłodsi uczestnicy imprezy wypuścili w niebo biało-czerwone balony. Następnie każdy uczestnik wydarzenia otrzymał pamiątkowy medal.

Organizatorzy przypominali wielokrotnie o zasadach związanych z profilaktyką CoVID-19, udostępniony był też płyn do dezynfekcji i maseczki.

Wydarzenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gądno przy współudziale: Koła Gospodyń Wiejskich Kumoszki z Przyjezierza, Sołectwa Gądno, Sołectwa Dolsko, "Stacji Klępicz" oraz Gminy Moryń.

Impreza była objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, odbyła się w ramach 75 lecia Polskiego Pomorza Zachodniego. Projekt był realizowany przy wsparciu Powiatu Gryfińskiego.

 

Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony