26 października 2019 roku zakończyły się 25. Gryfińskie Rajdy Rowerowe (GRR), które odbywały się pod hasłem „Rowerowo i okołorowerowo – 5x5 na 25. Gryfińskie Rajdy Rowerowe”.
Projekt wsparty został finansowo środkami Powiatu Gryfińskiego oraz organizacyjnym wkładem PSS Społem.
Organizatorem rajdów, podobnie jak w poprzednich latach był Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes w Gryfinie, a komandorem rajdów, jak co roku, Andrzej Urbański.

Tegoroczny Gryfińskie Rajdy Rowerowe (GRR) to cykliczna impreza odbywająca się nieprzerwanie od 1995 roku.
Tegoroczny cykl rajdów poświęcony był jubileuszowi i objął swym zasięgiem 25 imprez.
Wspólnie odbyliśmy 15 rajdów, w tym:
a) 5 powtórkowych (po 1 z każdego pięciolecia):
- Gryfińskie historyczne założenia miejskie i wiejskie (VI/2017),
- Między Tywą a Pniewą (V/2010),
- Zaodrzańskim południowym szlakiem architektury kościelnej (VI/2008),
- Na Łazy Steklińskie (I/1996),
- Pasmem Północnym (IV/2002).
b) 5 do sąsiadów:
- Na Wał Stobniański,
- Z biegiem Odry (Krajnik Górny, trasy, impreza dwudniowa),
- Bukowa Płonia,
- Z biegiem Myśli (2 trasy, impreza dwudniowa),
- Gryfiński „Pniów”.
c) 5 poświęconych pamięci nieżyjących zasłużonych mieszkańcom Gryfina:
- Miejski szlak krajoznawczy im. Stanisława Rzeszowskiego,
- Gryfiński szlak przyrodniczy im Stanisławy Siarkiewicz,
- Miejski szlak historyczny im. Mariana Anklewicza,
- Szlak kapel ludowych im. Edwarda Mojsaka,
- Gryfiński szlak budownictwa społecznego im. Bronisława Meli.
5 tras powtórkowych odbyto w jazdach indywidualnych. Najwytrwalsi uczestnicy przejechali w tym roku w rajdach ponad 650 km.
Zorganizowano także 5 imprez okołorowerowych (Organizujemy się, Prezentujemy się, Szkolimy się, Bawimy się, Podsumowujemy się) podczas których prezentowaliśmy dorobek GRR, rolę rajdów w eliminowaniu negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego, aktywności ruchowej, aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji rodzinnej i społecznej, poprawie zdrowia, kondycji, formułowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa jazdy na rowerze oraz przepisów ruchu rowerowego oraz zapobieganiu wypadkom rowerowym. W ramach tych imprez przeprowadzono szkolenia, uczono umiejętności organizacji imprez rowerowych i zabaw rowerowych oraz zasad kontroli i rozliczeń.


W trakcie rajdów i imprez uczestnicy poznawali nowe zakątki 8 gmin „Powiatowej ojczyzny” oraz 4 powiaty sąsiednie.
Podczas ostatniego rajdu w miniona sobotę połączono 2 przejazdy: Gryfińskim szlakiem budownictwa społecznego im. Bronisława Meli (w poprzednim tygodniu znaczna część uczestników brała udział w otwarciu nowej ścieżki rowerowej na trasie Szczecin Śmierdnica - Stare Czarnowo) oraz Pasmem Północnym (Żabnica, Dębce, Łubnica, Stare Brynki).

Zakończenie imprezy obyło się w lokalu gastronomicznym, sponsora, gryfińskiej PSS Społem.
Andrzej Urbański zaprezentował podczas niego historyczny dorobek Gryfińskich Rajdów Rowerowych, głównie w postaci wydawnictw biuletynowych z lat 1996 - 2015, wkładek przewodnickich do rajdów z lat 2016 - 2019 oraz innych wydawnictw towarzyszących (3 tomy „Gryfińskich tras rowerowych”, „Rowerem na szlaku Gryfino - Schwedt”, „Międzyodrze - szlaki wodne”, „Gryfińscy przedsiębiorcy na przestrzeni wieków”, „Rowerem po gminie Gryfino”).
Oczywiście, jak co roku, uczestnicy losowali nagrody, wspominali rajdy tegoroczne oraz proponowali formuły przyszłych wycieczek rowerowych. Wydaje się, że po osiągnięciu celów krajoznawczych, historycznych, lokalnych patriotycznych i koleżeńskich oraz po wykrystalizowaniu się mocnej stałej grupy odchodzić będzie się od organizacji cyklicznych imprez, na rzecz rajdów okazjonalnych, łączących różne formy turystyki i różne grupy rowerowe, choć nadal kształtujących poczucie tożsamości lokalnej.
Z okazji 25. Gryfińskich Rajdów Rowerowych uczestnicy otrzymali „historyczne” statuetki.
Organizatorzy i uczestnicy tegoroczni dziękują wszystkim, którzy przez te 25 lat uczestniczyli w Gryfińskich Rajdach Rowerowych, wspierali je finansowo i rzeczowo, udostępniali swoje łamy prasowe i portale internetowe w celu popularyzacji turystyki rowerowej w gminach powiatu gryfińskiego. Organizatorzy żywią przekonanie, że zasiane ziarno pod turystykę rowerową, przynosić będzie nadal obfity plon, nie tylko w samych jazdach, ale także w rozwoju sieci dróg i ścieżek rowerowych w całym powiecie.

Źródło: Andrzej Urbański

Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony