Przewodnictwo turystyczne wciąż jest zawodem kojarzonym z zaufaniem i profesjonalizmem. To właśnie przewodnik jest pośrednikiem między turystą a odwiedzanym miejscem, najlepszym ambasadorem regionu. Etyka zawodowa, zmieniające się trendy w turystyce kulturowej oraz rola przewodnika w przygotowywaniu ofert turystycznych były głównymi tematami Odra Guide Tour, które odbyło się w dniach 1-3 kwietnia 2016 r w Cedyni.

Trzydniowe spotkanie przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz operatorów turystyki było również okazją do prezentacji walorów turystycznych nadodrzańskich gmin: Cedynia, Mieszkowice i Chojna oraz do integracji i wymiany doświadczeń uczestników przybyłych z całej Polski.

Największą grupę stanowili przewodnicy z województwa zachodniopomorskiego (Międzyzdroje, Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Stargard, Szczecin i Gryfino). Ciekawa oferta organizatorów skłoniła do przyjazdu także przewodników z Łodzi, Gorlic, Puław, Włocławka, Zielonej Góry i Gorzowa.

Program Odra Guide Tour podzielony został na część wykładową oraz trzy podróże studyjne. Sesja referatowa, prowadzona przez Pawła Pawłowskiego (dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu) miała miejsce w pocysterskim Hotelu Klasztor w Cedyni. Przybyłych gości powitała Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, wyrażając jednocześnie podziękowanie za tak liczne zainteresowanie wydarzeniem oraz za możliwość wymiany doświadczeń z przewodnikami przy tworzeniu i udoskonalaniu lokalnych atrakcji turystycznych. Życzenia owocnych obrad ze strony Prezesa Zarządu Głównego PTTK, przekazał zgromadzonym pan Adam Jakubowski – Prezes Zachodniopomorskiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK.

Wykład wprowadzający o roli przewodnika w promowaniu regionów oraz sytuacji przewodnictwa po deregulacji zawodu wygłosił Ryszard Kotla – wieloletni pilot, przewodnik i nauczyciel wielu pokoleń przewodników. Zaakcentowanie Cedyni na mapie szlaków kulturowych Pomorza Zachodniego było założeniem prezentacji Pawła Pawłowskiego. O tworzeniu szlaków kulturowych łączących potencjały regionów, współpracy gmin i stowarzyszeń w zakresie promocji walorów turystycznych jako szansy na rozwój turystyki województwa zachodniopomorskiego mówiła uczestnikom pani Bożena Wołowczyk – główny specjalista w Biurze Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy poznali również poszczególne produkty turystyczne realizowane i promowane przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Dyrektor ZROT – Zdzisław Pawlicki prezentował również planowane działania, m.in. z projekt Wrota Czasu, w którym Cedynia ma szansę na wpisanie się do szlaków związanych z tzw. epoką lodowcową za sprawą odkryć w Rezerwacie Bielinek.

Ulotność natury, formy prezentowania jej w ofertach turystycznych oraz trzy najważniejsze walory , na które warto zwrócić uwagę turystom w planowaniu wycieczek po Cedyńskim Parku Krajobrazowym, prezentowała uczestnikom Dorota Janicka – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Most kolejowy w Siekierkach i jego adaptacja do celów turystyki pieszo-rowerowej to również szansa na bezinwazyjne obcowanie z przyrodą, jak i zwiększenie mobilności turystów po obu stronach Odry.
W ostatnim wystąpieniu, dr inż. Zbigniew Zbroja – Prezes Transgranicznego Klastra Droga Wodna Berlin-Szczecin-Bałtyk zapoznał uczestników z możliwościami, jakie mogą przynieść planowane działania samorządów oraz Rządu RP w zakresie regulacji rzeki Odry, udrożnienia drogi wodnej oraz otwarcia podnośni barek i statków w Niederfinow, które właśnie dla gminy Cedynia stanowi szansę na przyciągnięcie turystów podróżujących z Berlina w kierunku Bałtyku.

Po części wykładowej nadszedł czas na praktyczne warsztaty terenowe. Pierwsza z podróży to zwiedzanie Parku Dolina Miłości w Zatoni Dolnej. Zrewitalizowane w latach 2010-2011 założenia parkowe pochodzące z 1850 roku, za sprawą Federacji Zielonych Gaja stało się jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Położony przy samej granicy polsko-niemieckiej, na malowniczych wzgórzach park stał się miejscem nie tylko spacerów, ale i miejscem wydarzeń kulturalnych i sportowych. Przewodnikiem po Dolinie jest Ryszard Matecki, prowadzący Ośrodek Edukacji Regionalnej „Wiejski Kocur". Zaprezentował on uczestnikom Odra Guide Tour historię tworzenia tego niezwykłego parku, a także zachęcał do lektury najnowszego wydawnictwa pt. „Zachodnie zakole Odry", którego premiera będzie miała miejsce już w maju br.

Niezwykłą atrakcją była także wizyta w prywatnej galerii etnograficznej Zbigniewa Bogdanowicza, prezentująca wieloletnią pasję kolekcjonowania przedmiotów świadczących o życiu mieszkańców regionu, dawnych zawodach i rzemiosłach. Bogata kolekcja etnograficzna oraz jedna z największych kolekcji długopisów Doroty Bogdanowicz, przyciągają turystów do wypoczynku w formie agroturystyki w Leśniczówce w Piasku.

Miejscowość Bielinek znana jest turystom przede wszystkim z obecności rezerwatu – porozcinanego wąwozami z niezwykle rzadkimi okazami roślinności, jak najdalej na północ wysunięte stanowisko dębu omszonego oraz nagrzewające się do 70 st. C murawy kserotermiczne. Od niedawna kusi turystów aktywnych do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Akwen udostępniony przez kopalnię kruszywa to atrakcyjny teren dla amatorów sandaczy, okoni i szczupaków.
Podróż zakończyło integracyjne ognisko przy świetlicy wiejskiej w Bielinku. Sołtys Bielinka – Jadwiga Gruchała wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich ugościły gości specjałami kuchni regionalnej- przepysznymi domowymi ciastami i bigosem.

Drugi dzień rozpoczęło zwiedzanie Klasztoru i jego otoczenia. Przewodnikiem był właściciel obiektu - Piotr Hrynkiewicz, który z ogromną pasją opowiadał o dziejach cystersów oraz o wieloletniej odbudowie i rewitalizacji klasztoru. Dawna siedziba żeńskiego zakonu Cystersów w tym roku obchodzi jubileusz 750-lecia utworzenia. Klasztor obecnie pełni funkcję hotelu i restauracji.

Pod opieką przewodników: Pawła Pawłowskiego i Magdaleny Jakołcewicz uczestnicy wyruszyli na zwiedzanie Cedyni: grodzisko średniowieczne, widoczne na budynkach mozaiki, Muzeum Regionalne, widokowa wieża z XIX wieku, rynek z zabytkowym ratuszem były preludium dla podróży szlakiem Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Siekierki-Gozdowice. Obowiązkowo wszyscy pokonali 270 stopni na Górę Czcibora i wykonali pamiątkową fotografię z najwyższym w Polsce pomnikiem orła. Urzeczeni niespotykanym w tej części kraju ukształtowaniem terenu - „karpatami cedyńskimi" (50 m n.p.m) sąsiadującymi z „żuławami cedyńskimi" (0,3 m.p.p.m), bogactwem przyrodniczym i właściwościami muraw kserotermicznych i krajobrazami w Kostrzyneckim Rozlewisku, goście dotarli do najbardziej na zachód wysuniętego punktu Polski, które w tym roku ma być oznakowane turystycznie.

Po największym cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach oraz Parku Archeologicznym w Czelinie oprowadzał Michał Dworczyk – dyrektor Muzeum Pamiątek Wojska Inżynieryjnych 1 Armii WP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej. Obelisk pierwszego polskiego słupa granicznego upamiętniający wydarzenia z lutego 1945 r. w Czelinie, pomnik sapera i zrewitalizowana ekspozycja poświęcona operacji forsowania Odry w Muzeum w Gozdowicach, prom „Bez granic" oraz schron w punkcie dowodzenia 1 AWP to jedne z ważniejszych atrakcji turystycznych Gminy Mieszkowice. Dziedzictwo kulinarne tego regionu uczestnicy poznali podczas wspólnego obiadu w klimatycznym Zajeździe Odra w Starych Łysogórkach.

Program trzeciego dnia spotkania zakładał zapoznanie przewodników z ofertą turystyczną po drugiej stronie Odry, która łączy potencjały kulturowe i przyrodnicze całego regionu Nadodrza. Turyści niemieccy coraz częściej wybierają tereny Gminy Cedynia na weekendowe urlopy, z dala od dużych aglomeracji. Jest to tylko 60 km od Berlina. Po otwarciu granicy polsko-niemieckiej i wzmożeniu handlu przygranicznego, goście z Niemiec stopniowo zapoznają się z dziedzictwem kultury i przyrody, korzystają z oferty domów gościnnych i pensjonatów. Również i polscy turyści wyruszają do Niemiec w celach turystycznych. Pobliskie miejscowości oferują wiele form i atrakcji potrzebnych do spędzania czasu wolnego. Muzeum w formie skansenu w Altranft , wieża widokowa w Bad Freienwalde, najdalej na północ położona skocznia narciarska, muzeum odrzańskie w Oderbergu oraz zabytek techniki – podnośnia barek w Niederfinow – to tylko niektóre punkty niedzielnej podróży podczas Odra Guide Tour.

Trzydniowy Odra Guide Tour w formie spotkania szkoleniowo-informacyjnego, to pierwsza tego typu propozycja przygotowana przez Gminę Cedynia i Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Celem była nie tylko prezentacja walorów gmin nadodrzańskich i wymiana doświadczeń, ale też wypracowanie nowych form współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, punktami informacji turystycznej oraz operatorami turystyki. Współpraca tych podmiotów z pewnością przyniesie wymierne efekty w promocji i ożywieniu turystycznym Nadodrza i na stałe wpisze ten region na mapę podróży turystów krajowych i zagranicznych.
Zapraszamy już za rok na II Odra Guide Tour!

Organizatorzy dziekują patronom honorowym: Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego - Jarosławowi Rzepie, Staroście Gryfińskiemu - Wojciechowi Konarskiemu oraz Prezesowi Zarządu Głównego PTTK – Romanowi Bargiełowi.

Szczególne podziękowania dla partnerów wydarzenia:
• Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
• Powiatu Gryfińskiego,
• Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK,
• Firmy H.A.K. Sp. z o o. Polenmarkt w Osinowie Dolnym,
• Aleksandry i Piotra Hrynkiewiczów – Hotel Klasztor w Cedyni,
• Andrzeja salwy – Burmistrza Mieszkowic ,
• Gminy Mieszkowice,
• Michała Dworczyka – dyrektora Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 AWP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej,
• Jadwigi Gruchały – sołtysa Sołectwa Bielinek,
• Koła Gospodyń Wiejskich w Bielinku,
• Fundacji Bielik,
• Ryszarda Mateckiego – Ośrodek Edukacji Regionalnej Wiejski Kocur,
• Doroty i Zbigniewa Bogdanowicz- Agroturystyka Wiejska Leśniczówka w Piasku,
• Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,
• Bad Freienwalde Tourismus GmbH
oraz koleżanek i kolegów przewodników, którzy podczas spotkania dzielili się wiedzą i doświadczeniem.

Podziękowania dla patronów medialnych za promocję wydarzenia i opiekę medialną: TTG Dziennik Turystyczny, TVP3 Szczecin, Gazeta Chojeńska, igryfino.pl, Chojna-News, chojna 24.pl, Zachodniopomorski Przewodnik.pl

Cała fotogaleria: https://www.facebook.com/cedynia/?ref=ts&fref=ts

Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony