Możliwości rozwoju turystyki szkolnej w oparciu o walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem  powiatu gryfińskiego – to hasło przewodnie spotkania, które odbyło się 7 grudnia br. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Zgodnie z zapoczątkowaną ideą promowania turystyki szkolnej w oparciu o zasoby Pomorza Zachodniego, była to już kolejna prezentacja ukazująca potencjał naszego regionu.

Jej główny cel  to powrót do koncepcji turystyki szkolnej z wykorzystaniem bazy schronisk młodzieżowych. Poprzednie tego typu spotkania odbyły się już w Łobzie i Stargardzie.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego do Gryfina przybyli przedstawiciele władz samorządu województwa i powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz osoby na co dzień związane z turystyką.

A o czym była mowa?

W tematykę spotkania gości wprowadzili gości Krzysztof Barczyk - Dyrektor Gabinetu Marszałka oraz Damian Greś - Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego oraz Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.

O walorach przyrodniczych i historycznych powiatu gryfińskiego oraz możliwościach ich wykorzystania do edukacji turystycznej, w niezwykle ciekawy sposób opowiedział ekspert w tej dziedzinie, znawca regionu - dr Tomasz Duda z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kasia i Weronika – uczennice III klasy Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przygotowały prezentację, podczas której opowiedziały o kilkudniowej wycieczce do Świnoujścia, zorganizowanej w ramach projektu PTSM.

Prezentację dziewcząt podsumowała Urszula Wojtowicz – nauczycielka języka niemieckiego - opiekunka wycieczki. Wyprawa do Świnoujścia to niewątpliwie przykład dobrych praktyk w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki legitymacjom i certyfikatom PTSM uczestnicy mają możliwość noclegów w dobrej cenie, wiedzą gdzie i jak podróżować, co zwiedzać, oraz potrafią sami korzystać z map.

Powiat łobeski wie jak przyciągnąć turystów. Udowodniła to wicestarosta Grażyna Karpowicz, przedstawiając produkty turystyczne Łobza, m.in. pakiet turystyczny „Pociąg do Regi” (organizacja spływów kajakowych po Redze) i cykliczną imprezę cieszącą się coraz większym zainteresowaniem - Łobeską Babę Wielkanocną.


Moryń to historyczne, niezwykle urokliwe miasteczko położone nad jeziorem Morzycko. Funkcjonuje tu jedyne w powiecie gryfińskim (jedno z jedenastu w województwie) całoroczne schronisko młodzieżowe. O samym obiekcie, ofercie, gościach i atrakcjach Morynia opowiedział dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu – Krzysztof Jaz.

Możliwości aktywności wodnej, jako jednej z form wypoczynku, na przykładzie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie zaprezentowała Magdalena Piasecka-Górny.

Wszystkie prelekcje  podsumowała Maria Syrek – prezes Zarządu PTSM Województwa Zachodniopomorskiego, podkreślając jak istotną rolę w wychowaniu młodego pokolenia odgrywa aktywność turystyczna w połączeniu z edukacją regionalną.

Spotkanie w Gryfinie odbyło się dzięki inicjatywie Ewy Dudar – radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która jednocześnie pełniła rolę moderatora.

Poczęstunek dla gości przygotowali uczniowie Technikum Gastronomicznego pod opieką Anny Wichuckiej i Jadwigi Oleszczyk.

Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony