Od wtorku 19 czerwca br. Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie może pochwalić się dwiema gwiazdkami. Zakończył się właśnie proces certyfikacji pierwszych punktów it w województwie zachodniopomorskim. Gryfińskie Centrum jest jednym z 11, które otrzymały certyfikat.

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas Walnego Zebrania Członków ZROT w Hotelu Atrium w Szczecinie. Certyfikaty wręczali: Waldemar Miśko - Prezes ZROT i Zbigniew Jagniątkowski - Członek Zarządu ZROT.

Regulamin certyfikacji wprowadzał 4 kategorie. Można było więc otrzymać od jednej do czterech gwiazdek. Obok CIT-u w Gryfinie dwie gwiazdki otrzymały także: CIT w Szczecinie (ul. Niepodległości), CIT w Bornym Sulinowie, CIT w Karlinie, IT w Białym Borze, IT w Kołobrzegu (Plac Ratuszowy), IT w Kołobrzegu (ul. Dworcowa), IT w BPiT Viking Tour w Międzyzdrojach. Trzy gwiazdki otrzymały: CIT w Stargardzie Szczecińskim, CIKiT na Zamku w Szczecinie i BIT w Świnoujściu.

Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej. Musiały to być jednak punkty całoroczne a nie sezonowe. Takich punktów w województwie zachodniopomorskim jest ponad 50, ale nie wszystkie poddały się tej zewnętrznej ocenie.

Pierwszym punktem ścieżki certyfikacyjnej było złożenie przez CIT wniosku, potem następowała weryfikacja podanych informacji przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną i dopiero na końcu ostateczną decyzję podejmowała Komisja Krajowa. Pozytywne zakończenie ścieżki certyfikacyjnej równoznaczne jest z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Certyfikat przyznawany jest na dwa lata. Potem następuje jego weryfikacja.

Certyfikację informacji turystycznej wprowadziła Polska Organizacja Turystyczna w konsultacji z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi oraz Zarządem Forum Informacji Turystycznej. Celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej oraz stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Funkcjonowanie w wyżej wymienionej sieci jest uwarunkowane uzyskaniem certyfikacji.

Już samo poddanie się procesowi certyfikacji przyniosło CIT-owi w Gryfinie dodatkowe korzyści. W listopadzie ubiegłego roku pracownicy CIT uczestniczyli w bezpłatnym, dwudniowym, ogólnopolskim szkoleniu dotyczącym badań marketingowych oraz obsługi turysty w punktach it. Otrzymali także możliwość ubiegania się o infokiosk czyli urządzenie prezentacyjne dające turyście dostęp do informacji turystycznej zgromadzonej w formie cyfrowej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i taki infokiosk pojawi się w Gryfinie jesienią tego roku.


Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony