Członkowie Stowarzyszenia Republika Międzyodrza rozpoczęli prace nad opracowaniem koncepcji utworzenia szlaków kajakowych oraz pieszo-rowerowych na Międzyodrzu. Nadrzędnym celem ich działań jest wyznaczenie miejsc, w których mają zostać udrożnione kanały i powstać szlaki tematyczne. Zwrócono również szczególną uwagę na odizolowanie i oznaczenie niektórych obszarów, które powinny być chronione. Pierwszym etapem prac był rekonesans po kanałach Międzyodrza odbywający się wspólnie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ze Szczecina oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Prace stowarzyszenia mają związek z przygotowaniami do dużego projektu wspomnianych wyżej instytucji, które to podejmują się realizacji zadań zagospodarowania obszaru Międzyodrza. Działania mają między innymi na celu odbudowę budowli hydrotechnicznych (około 30 wrót samoczynnych, śluz wałowych i przepustów), udrożnienie kanałów i sieci rowów, wzmocnienie brzegów oraz grobli okalających Międzyodrze i przystosowanie korony wałów pod ruch pieszy i rowerowy.

Jednym z głównych planów dotyczących turystyki na Międzyodrzu jest stworzenie pieszo-rowerowej ścieżki po wałach dookoła Międzyodrza (w części południowej od drogi Gryfino - Mescherin). Stowarzyszenie Republika Międzyodrza jest jedynym partnerem projektu z Gminy Gryfino. Koncepcja opracowywana jest społecznie.  
Turystyka
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony