20 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatu w Gryfinie podczas, którego wręczono srebrną odznakę Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego Przedsiębiorstwu MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego.

Państwu Wiesławie i Edwardowi Malinowiczom odznakę wręczył Krzysztof Barczyk, Dyrektor Gabinetu Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2013 r. przedstawił Komendant Powiatowy bryg. mgr inż. Jacek Rudziński. Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2013 r. przedstawił Komendant Policji insp. Andrzej Stechnij.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony