13 stycznia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie zespołu roboczego Porozumienia na rzecz rozwoju i obrony miejsc pracy w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO).

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Gryfiński, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność, Przewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80 oraz przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w ZEDO.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację zakładu w kontekście braku decyzji Zarządu PGE  w sprawie inwestycji. Krytycznie oceniono działania PGE,  który wraz z Ministrem Skarbu Państwa w lipcu 2014 roku – podczas wizyty w ZEDO -  potwierdził przeprowadzenie głębokiej modernizacji bloków energetycznych istniejących w elektrociepłowni Pomorzany. Obecne wycofanie się z inwestycji i modernizacji spowoduje likwidację tego zakładu po roku 2019, a co za tym idzie utratę miejsc pracy przez 200 pracowników. Brak inwestycji to także zagrożenie dla bezpieczeństwa  rynku ciepła Szczecina oraz uzależnienie się od jednego dostawcy tj. spółki SEC, którego udziałowcem większościowym jest  niemiecki EON.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoją głęboką dezaprobatę dla podejmowanych aktualnie działań przez Zarząd PGE oraz zdeklarowali, że podejmą wszelkie możliwe kroki, których celem będzie obrona miejsc pracy w Zespole Elektrowni Dolna Odra. W piątek 16 stycznia 2015 r. w EC Pomorzany odbyło się otwarte zebranie Załogi z Przewodniczącymi Związków zawodowych działających w Oddziale. Zostanie także wystosowane pismo do Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego o spotkanie w trybie pilnym, tematem którego będzie omówienie próby likwidacji ZEDO.


Informacje podpisali uczestnicy spotkania:
Wojciech Konarski, Jerzy Miler,  Mieczysław Sawaryn, Mieczysław Jurek, Wojciech Osman
Marian Sozański, Anna Grudzińska, Leszek Bloch, Roman Michalski, Mirosław Lebuda, Władysław Semczyszyn
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony