25 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, którego głównym tematem były wady i zalety aktualnego systemu funkcjonowania jednostek ochrony pożarowej na terenie powiatu gryfińskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich rozmieszczenia, wyposażenia, wyszkolenia stanów osobowych oraz pozyskiwania funduszy na działalność.

W kwestii mocnych i słabych stron bieżącego systemu funkcjonowania jednostek ochrony pożarowej w powiecie gryfińskim oraz współpracę między KP PSP sąsiednich powiatów w ramach obszarów chronionych, szczegółowych informacji udzielił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski.

Natomiast Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś zapoznał członków komisji z sytuacją dotyczącą  rozmieszczenia Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu, ich wyposażenia, wyszkolenia strażaków ochotników oraz pozyskiwania środków na działalność jednostek.

Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście dyskutowali także o utworzeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnie.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony