W dniu 3 lipca 2019 r. starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie podpisali list intencyjny z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie Pawłem Bakunem. Podpisany dokument stanowi deklarację woli wypracowania porozumienia określającego zakres świadczonych usług medycznych przez Szpital Powiatowy w Gryfinie i Szpital MSWiA w Szczecinie  na rzecz mieszkańców powiatu gryfińskiego, a także kierunki współpracy oraz jej formę organizacyjną.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony