12 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, powołanej Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego. Na kadencję w latach 2021-2025 w  skład rady powołani zostali przedstawiciele  terenowych struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji, nowo powołani członkowie rady wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  Na czele rady stanął Krzysztof Motyka reprezentujący Cech Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorców  w Gryfinie, natomiast jego zastępcą został Mariusz Kamiński reprezentujący Radę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Rada, po zapoznaniu się z informacją na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy Powiatu Gryfińskiego, zaopiniowała plan  działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na rok 2021, w tym:

 • podział Środków Funduszu Pracy na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 • kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych,
 • kryteria aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
 • kryteria wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2021 - 2025

Przedstawiciele organizacji związkowych:

 • Mariusz Kamiński – Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego
 • Paweł Rosiak – Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele organizacji pracodawców:

 • Magdalena Majchrzak - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,
 • Krzysztof Motyka - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.

Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

 • Waldemar Woźniakowski - Związek Przedsiębiorców Rolnych,
 • Dariusz Ruszczycki - Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:

 • Arkadiusz Augustyniak - Gmina Banie,
 • Bartłomiej Wróbel - Gmina Trzcińsko-Zdrój,
 • Andrzej Salwa - Gmina Mieszkowice.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony