Na górze napis otwarty konkurs ofert, pod nim cztery fotografie: gimnastyka artystyczna w wykonaniu mężczyzny i kobiety, dziecko kopiące piłkę nożną, maszerujące osoby oraz ramię z ciśnieniomierzem.  Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

 

 

Termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert - 20 marca 2023 r. do godz. 15.30

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert następuje na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.). Uprawnione i zainteresowane podmioty do uczestnictwa w przedmiotowym otwartym konkursie ofert, prosimy o bardzo wnikliwe zapoznanie się z warunkami konkursu.

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2023

Nabór kandydatów do członków komisji konkursowych

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony