zajawkaZarząd Powiatu w Gryfinie podpisał 9 maja br. dwie umowy dotyczące planowanej przebudowy drogi powiatowej w Krzymowie. Zgodnie z powyższym wykonawcą robót budowlanych będzie firma STRABAG, a nadzór inwestorski nad pracami pełnić będzie spółka VIA PROJEKT ze Szczecina.

Inwestycja, będąca przedmiotem podpisanych umów, realizowana będzie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W zakresie zadania przebudowana zostanie jezdnia, wraz z chodnikami, na odcinku przez miejscowość Krzymów. Dodatkowo wykonany zostanie również remont nawierzchni w kierunku drogi krajowej nr 26. Łącznie, droga zmodernizowana zostanie na długości 1,8 km. Koszt zadania wynosi 4,4 mln złotych. Zakończenie robót planowane jest w listopadzie br.

W spotkaniu, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Krzymowie, uczestniczyły również władze Gminy Chojna, Rada Sołecka Krzymowa oraz radni powiatowi Aleksandra Zielińska, Jarosław Przygoda, Jerzy Zgoda i Jerzy Miler.

a

b

c

rzadowy fundusz polski lad v2

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony