zajawka 2023Pod koniec tego roku poznamy laureatów tegorocznej, 18 już edycji konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu”. Nagroda stanowi uhonorowanie i wsparcie lokalnych artystów, twórców, trenerów, sportowców, a także społeczników, którzy realizując z zaangażowaniem swoje pasje odnoszą sukcesy, bądź też podejmują różnorodne dobroczynne inicjatywy warte docenienia i wyróżnienia.

Zapraszamy do typowania i zgłaszania kandydatów, którzy poprzez swoją działalność (w okresie od września 2022 r. do końca sierpnia 2023 r.) promowali nasz powiat na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej. Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino) do 30 września br.


Oprócz samorządów, firm i instytucji, swoich kandydatów do nagrody zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, laureaci poprzednich edycji oraz mieszkańcy powiatu w grupie liczącej co najmniej 10 osób.

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach:

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:

 • twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczną prezentację dzieł sztuki,
 • działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • realizację nowatorskich przedsięwzięć i form życia kulturalnego,
 • upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii, wiedzy o regionie oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach,
 • podejmowanie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kultury,
 • kultywowanie tradycji regionalnych,
 • wysoki poziom własnych dokonań artystycznych.

stanowi uhonorowanie:

 • zawodników, którzy indywidualnie lub zespołowo osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością
  i uzyskujących wybitne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz działalności na rzecz kultury fizycznej,
 • organizacji pozarządowych i innych podmiotów promujących powiat poprzez realizację ciekawych inicjatyw sportowych, turystycznych i rekreacyjnych o charakterze co najmniej powiatowym, zachęcających do poznawania historii, walorów krajobrazowych
  i kulturowych powiatu gryfińskiego wśród społeczności lokalnej i gości oraz mobilizujących do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego, w szczególności za:

 • wspieranie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie aktywności społecznej,
 • działania na rzecz ochrony rodziny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców,
 • działania o charakterze międzynarodowym, m.in. na rzecz integracji społeczeństw,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy infrastruktury środowiska m.in. poprzez wykorzystywanie dotacji i programów pomocowych,
 • działania na rzecz ochrony praw zwierząt oraz opiekę i pomoc bezdomnym zwierzętom.


Zwycięzcy konkursu otrzymają statuetkę bociana – symbolu powiatu gryfińskiego oraz nagrodę finansową.

Do pobrania: Regulamin konkursu i wniosek o przyznanie nagrody

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony