Pochodzi z przełomu XIII/XIV wieku. Zbudowany z kostki granitowej na planie prostokąta, salowy, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium i wieżą od strony zachodniej. W XVIII i XIX wieku kościół był przebudowywany. Widoczne są ślady zamurowanych pierwotnych ostrołukowych portali i okien. Ścianę szczytową zdobią trzy blendy w układzie piramidalnym. Wieża pochodzi z 1893 r. Wewnątrz znajdują się dwie płyty nagrobne oraz barokowy ołtarz ambonowy z 1720 r. W latach 1973-1975 prowadzone były przy kościele badania wykopaliskowe.

Zabytki Gminy Cedynia
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony