Zbudowany został w 1840 r. Dawniej posiadał bogaty wystrój elewacji. W 1966 r. podczas remontu zabytkową elewację zniszczono, a w latach 1997-1998  odtworzono ją według zaleceń konserwatora. Obecnie budynek jest siedzibą Urzędu Miejskiego. Dzisiejszy ratusz wzniesiono na miejscu starego, z około XVI w. Do 1830 r. stała przed nim drewniana figura Rolanda o wysokości ponad 2 m. Przedstawiała postać rzymskiego wojownika, który w prawej ręce trzymał miecz wzniesiony w górę. Figura symbolizowała samodzielność sądowniczą miasta, pełniąc zarazem funkcję pręgierza. W 1836 r. figurę przekazano do muzeum w Berlinie. 

Zabytki Gminy Cedynia
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony