Skład kapituły 13. edycji konkursu

 1. Henryk Kaczmar – Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący kapituły,
 2. Roman Michalski – Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie, członek kapituły,
 3. Radosław Palus – laureat 9. edycji konkursu w kategorii kultura, członek kapituły,
 4. Tomasz Obacz – redaktor portalu informacyjnego egryfino.pl, członek kapituły,
 5. Ryszard Kwapisz – redaktor naczelny tygodnika „Nowe 7 Dni Gryfina”, członek kapituły,
 6. Monika Baczyńska-Padjasek – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa, Powiatowego w Gryfinie, członek kapituły.

W 13. edycji oceniano dokonania kandydatów w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.


NOMINOWANI W KATEGORII KULTURA

Chór Sanctus w Moryniu 

 • Działa od 2007 r. przy Parafii Świętego Ducha w Moryniu.
 • W swoim dorobku posiada ponad 250 utworów o różnej tematyce i formie muzycznej oraz wydane dwie płyty CD z pieśniami pasyjnymi i kolędami.
 • Promuje Powiat koncertując w regionie, w kraju i za granicą.
 • Jest organizatorem  warsztatów muzycznych z udziałem najlepszych polskich kompozytorów i dyrygentów.

Fundacja Kościół Mariacki w Chojnie 

 • Polsko-niemiecka organizacja, której głównym celem jest odbudowa gotyckiego kościoła mariackiego oraz wznowienie jego funkcjonowania jako miejsca spotkań obu narodów, rozwijania idei ekumenizmu i pielęgnowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Dzięki staraniom fundacji udało się zabezpieczyć i częściowo odbudować kościół, odrestaurować wieżę oraz zrewitalizować wnętrze świątyni.
 • Od wielu lat fundacja jest organizatorem corocznych Dni Integracji i Ekumenizmu, podczas których odbywają się nabożeństwa, panele dyskusyjne, wykłady, koncerty,  przedstawienia teatralne i projekcje filmów.

Urszula Kwietniewska-Łacny 

 • Niezwykle kreatywna i zaangażowana w działalność społeczną mieszkanka Gryfina.
 • Aktywizuje seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym, do dokształcania się, a także do aktywności fizycznej i artystycznej.
 • Inicjatorka wielu wydarzeń, wyjazdów i konkursów dla słuchaczy Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • Osobowość Roku 2017 w powiecie gryfińskim w plebiscycie Głosu Szczecińskiego.
 • Pomysłodawczyni spotkań kulturalnych „Obiady czwartkowe we wtorek”,  za które w 2018 r. otrzymała nagrodę od Rzecznika Praw Obywatelskich, a projekt jako jeden z ośmiu w Polsce, został wpisany do Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.
 • Jest także autorem wystawy miniaturowych izb pn.  „Mój intymny mały świat”.

Nagrodę Starosty Gryfińskiego w kategorii kultura otrzymała:

Fundacja Kościół Mariacki w Chojnie


 NOMINOWANI W KATEGORII SPORT

Joanna Oleksiuk 

 • Mieszkanka Gryfina, zawodniczka Klubu Sportowego Inwalidów „Start Szczecin”.
 • W sezonie 2017/2018 zdobyła wicemistrzostwo Europy i srebrny medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy w Berlinie.
 • Na swoim koncie ma także trzy brązowe medale na World Games Sant Cugat w Barcelonie, I miejsce  w pchnięciu kulą podczas zawodów Pucharu Świata w Szwajcarii, zwycięstwo na mitingu osób niepełnosprawnych w Słubicach oraz tytuł Mistrzyni Polski w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą.

 

 

 Aleksandra Kwiecień 

 • 18-letnia lekkoatletka, zawodniczka MKS Hermes Gryfino.
 • Jest członkiem kadry narodowej w trójskoku.
 • Rekordzistka Hermesa oraz powiatu gryfińskiego w biegu na 100m, w skoku  w dal i w trójskoku.
 • W 2018 r. zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorów w trójskoku.
 • Reprezentantka Polski w skoku w dal w zwycięskim meczu międzypaństwowym Polska – Czechy – Słowacja – Węgry – Słowenia.

 

ADK „Szafir” Krzywin 

 • Działająca od czterech lat amatorska drużyna kobiet, angażująca do swojej działalności dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 • Jest organizatorem turniejów piłki nożnej i siatkowej oraz festynów o charakterze regionalnym i wojewódzkim.
 • Treningi i turnieje dostarczają kobietom dużą dawkę pozytywnej energii, stwarzają okazję do integracji pokoleń i aktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu.
 • Panie z ADK są bohaterkami reportażu Radia Szczecin zatytułowanego „Szafirki”.

Nagrodę Starosty Gryfińskiego w kategorii sport otrzymała:

Aleksandra Kwiecień


 NOMINOWANI W KATEGORII PRO PUBLICO BONO

Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze 

 • Od trzech lat jest organizatorem Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zapobieganie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 • Wspiera gminę Gryfino w zabezpieczaniu medycznym i ratowniczym podczas imprez masowych.
 • Realizuje projekty „Gryfino bardziej bezpieczne” i „Cedynia bardziej bezpieczna”
 • W ramach realizowanego programu „Bezpieczna Gmina” we współpracy ze Strażą Miejską w Gryfinie, członkowie stowarzyszenia przeprowadzili w szkołach na terenie gminy Gryfino cykl spotkań profilaktycznych z praktyczną nauką podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Wspólnota Sant’Egidio w Chojnie 

 • Mała cząstka chrześcijańskiej międzynarodowej wspólnoty służącej ubogim w ponad 70 krajach na świecie. W Chojnie działa od 1993 r.
 • Członkowie wspólnoty współpracują z Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym i bezdomnym.
 • W swoje działania zaangażowali młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie  W ten sposób narodziło się szkolne stowarzyszenie „Młodych dla Pokoju”.
 • Młodzież włącza się w szkolne i parafialne działania charytatywne, uczą się przyjaźni, życzliwości i mądrego spojrzenia na problemy świata oraz zrozumienia potrzeb środowiska lokalnego.

 Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce 

 • Misją stowarzyszenia jest pomoc porzuconym kotom, znalezienie im nowego domu  oraz opieka nad kotami wolnobytującymi.
 • Stowarzyszenie przeprowadza edukacyjne pogadanki  na tematy z zakresu ochrony środowiska, otaczającej przyrody i problemu bezdomnych zwierząt.
 • Przy siedzibie stowarzyszenia mieści się również motylarnia, w której hodowane są krajowe gatunki motyli, a następnie wypuszczane w celu zasilenia miejscowych populacji.

Nagrodę Starosty Gryfińskiego w kategorii inicjatywa społeczna otrzymał:

Wspólnota Sant’Egidio w Chojnie


 NOMINOWANI W KATEGORII PRZEDSIĘBIORCA ROKU

Jan Olszański 

 • Od kilkunastu lat prowadzi przejęte po ojcu gospodarstwo pasieczne „Miody Jana”, położone w Klępiczu (gm. Moryń), w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
 • Gospodarstwo należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
 • Miody z pasieki pana Jana były wielokrotnie nagradzane w konkursach m.in. w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów w Poznaniu i w Szczecinie.
 • „Akacjowy Miód Cedyński” i miód pitny "Cedyński"  są wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej ARMAROL sp. z o.o. w Lubiczynie 

 • Firma specjalizująca się  w produkcji roślinnej i zwierzęcej, dysponująca nowoczesnymi maszynami, magazynami i pomieszczeniami gospodarczymi.
 • Zatrudnia na stałe 19 pracowników oraz dodatkowo sześciu w sezonie letnim, w okresie żniw.
 • Jest znanym i aktywnym podmiotem zaangażowanym w życie i rozwój lokalnej społeczności.
 • Bezinteresownie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach o charakterze społecznym, sponsoruje działalność stowarzyszeń i OSP, a także wspiera finansowo inicjatywy organizowane w gminie Widuchowa.

 Adam Cieślak 

 • Szewc, mistrz rzemiosła, od 30 lat prowadzący zakład przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie.
 • Odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego. Od wielu lat przynależy do Cechu Rzemiosł Różnych w Gryfinie.
 • Bohater wystawy fotograficznej „Mistrzowie Rzemiosła”, poświęconej unikatowym, starym zakładom rzemieślniczym z terenu Szczecina i okolic.
 • Propaguje zdrowy i aktywny styl życia. Razem z żoną biega i startuje w imprezach biegowych np. Narodowych Biegach Niepodległości, Gryfińskim Festiwalu Biegowym, Choszczeńskiej Dziesiątce  i wielu, wielu innych.

Nagrodę Starosty Gryfińskiego w kategorii przedsiębiorca roku otrzymał:

Jan Olszański


 Wręczenie Statuetek Bociana, czeków na kwotę 3.000 zł oraz dyplomów laureatom konkursu oraz dyplomów nominacji wszystkim nominowanym odbyło się w dniu 8 listopada 2018 r. podczas uroczystej XLVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.

Nagroda Starosty Gryfińskiego
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony